1-5 van 20 zoekresultaten
 • De relatie tussen ademhaling en de bekkenbodem [video]

  In deze webcasts vertelt Birgit Post, fysiotherapeut en therapeut methode van Dixhoorn, over de relatie tussen ademhaling, het diafragma en de bekkenbodem. Zij bespreekt wat de invloed is van stress en legt onder meer uit hoe houdingen de ademhaling kunnen tegenwerken.

 • Body-relatedness bij somatische symptoomstoornissen [video]

  In deze webcasts bespreekt dr. Hanneke Kalisvaart de resultaten uit haar proefschrift naar body-relatedness bij somatische symptoomstoornissen. De twee poten van body-relatedness komen aan bod: lichaamsbewustzijn en zelfbewustzijn. Ook vertelt ze hoe je dit in kaart kunt brengen en zie je een praktijkvoorbeeld van de fysiotherapeutische observatie.

 • Therapie bij lymfoedeempatiënten [video]

  Tom Zee, fysiotherapeut en cursusleider bij de NPi-opleiding Oedeemfysiotherapie, neemt in deze webcast een aantal recente wetenschappelijke studies onder de loep. Hij bespreekt wat de wetenschap vermeldt over de effectiviteit van manuele lymfdrainage, compressietherapie en oefentherapie. Daarbij onderscheidt hij verschillende soorten compressiematerialen en technieken, en uiteenlopende oefenvormen. Ook staat hij stil bij de rol van voorlichting, leefstijl en zelfmanagement bij de behandeling van lymfoedeempatiënten.

 • Hartrevalidatie in beweging [video]

  Nienke ter Hoeve, postdoc onderzoeker bij CAPRI hartrevalidatie en het Erasmus MC, bespreekt in deze webcast de noodzaak om hartrevalidanten te stimuleren meer te bewegen en minder te zitten om hun kans op vroegtijdig overlijden te verlagen. Zij presenteert uitkomsten van haar promotieonderzoek naar fysieke activiteit en sedentair gedrag bij hartrevalidanten, en concludeert dat hartrevalidatie alleen niet voldoende is om het beweeggedrag van revalidanten blijvend te veranderen. Daarom geeft zij een aantal adviezen en tips om het succes van hartrevalidatie te optimaliseren.

 • Beweeggedrag van mensen na een beroerte - elke beweging telt [video]

  In deze webcast bespreekt Roderick Wondergem, docent-onderzoeker bij Fontys Paramedische Hogeschool, de resultaten uit het RISE onderzoek. Die studie brengt interventies voor duurzame gedragsverandering na een beroerte in kaart. Hij benoemt drie beweegprofielen bij CVA-patiënten en onderstreept het belang om vooral sedentair gedrag te verminderen. Ook beschrijft hij de stappen die nodig zijn om CVA-patiënten meer en vooral duurzaam te laten bewegen.