Reumatoïde artritis [richtlijn]

C.6 Afsluiting van de behandeling

De behandeling wordt afgesloten wanneer:

  • de hulpvraag is beantwoord en de behandeldoelen zijn bereikt, en/of
  • er bij tussenevaluaties geen of onvoldoende therapeutisch effect is bereikt en/of
  • er sprake is van contra-indicaties voor oefentherapie en/of
  • de therapietrouw onvoldoende is, ondanks diverse pogingen om deze te verbeteren.

De therapeut adviseert de patiënt over het in stand houden van behaalde doelstellingen. Daarbij kan de therapeut de patiënt onder andere informatie en advies geven over het handhaven van adequaat beweeggedrag in het dagelijks leven.

De afsluiting vindt plaats volgens de vigerende richtlijnen van het KNGF en de VvOCM over dossiervoering respectievelijk verslaglegging.