Motorische schrijfproblemen bij kinderen [evidence statement]

1.7 Conclusie

De projectgroep ‘Kinderen met schrijfproblemen’ werd bevestigd in haar mening dat er een (te) grote diversiteit in onderzoek en behandelen bestaat onder de Nederlandse kinderfysiotherapeuten. De projectgroep zag hierin een reden om een Evidence Statement te ontwikkelen en een stroomdiagram samen te stellen. 

De projectgroep wordt hierin ondersteund door het bestuur van de NVFK dat de ontwikkeling van een Evidence Statement en stroomdiagram ziet als een van de mogelijkheden om kwaliteit van handelen, gebaseerd op de beste evidentie, te bevorderen. De beslissing om te kiezen voor de ontwikkeling van een Evidence Statement Motorische schrijfproblemen bij kinderen wordt gedragen door de leden.