Motorische schrijfproblemen bij kinderen [evidence statement]

1 Inleiding

Schrijven is voor alle kinderen en volwassenen wereldwijd een vaardigheid die hen in staat stelt om te communiceren. Ondanks de toename van het gebruik van de computer is anno 2010 schrijven en leren schrijven nog steeds actueel. Het schrijven op school is ondersteunend bij andere leerdomeinen, zoals bij taal en rekenen. Een schrijfprobleem kan ook een negatief effect hebben op deze leervakken en op het zelfbeeld van een kind.

Hoewel het aanleren van schrijven een schoolse vaardigheid is, blijkt de motorische component een grote rol te spelen. Dit maakt dat kinderen met schrijfproblemen vaak met een hulpvraag komen bij de kinderfysiotherapeut in de eerste lijn, mede door de mogelijkheid die de Directe Toegankelijkheid Fysiotherapie biedt. Ook leerkrachten / remedial teachers vragen advies. Het is daarom van belang dat de rol van de kinderfysiotherapeut in de totale keten van zorg rond deze kinderen goed is beschreven en er een juiste indicatiestelling plaatsvindt. Ook de samenwerking met andere disciplines en de criteria voor doorverwijzen bij mogelijke achterliggende pathologie moeten helder zijn. De noodzaak van een heldere indicatiestelling op basis van een klinisch redeneerproces is daarbij evident.

Handschrift wordt enerzijds beoordeeld aan de hand van kwalitatieve aspecten (hoe ziet het resultaat eruit) en deels aan de hand van kwantitatieve aspecten (hoeveel kan iemand produceren binnen een bepaalde tijd).

Dit Evidence Statement (ES) Kinderen met motorische schrijfproblemen heeft tot doel vanuit de wetenschappelijke literatuur onderbouwing te bieden bij de keuzen die kinderfysiotherapeuten maken bij:

  • de indicatiestelling kinderfysiotherapie
  • de diagnostische mogelijkheden
  • advisering en behandeling.

Dit ES heeft betrekking op kinderen met schrijfproblemen uit het basisonderwijs van groep 3 t/m 8, die bij de kinderfysiotherapeut worden aangemeld.