Motorische schrijfproblemen bij kinderen [evidence statement]

1.3 Centrale vraagstelling

De centrale vraagstelling voor de projectgroep was: ‘Is het mogelijk voor kinderen met schrijfproblemen een stroomdiagram te ontwikkelen die aansluit bij het kinderfysiotherapeutisch klinisch redeneren, die het patiëntmanagement ondersteunt en inzicht geeft in de rol van de kinderfysiotherapeut in de multidisciplinaire samenwerking en communicatie?’ en ‘Kan de wetenschappelijke evidentie een bijdrage leveren aan het onderzoek en de behandeling van deze kinderen door kinderfysiotherapeuten?’

 


Doelstelling

Dit Evidence Statement (ES) Motorische schrijfproblemen bij kinderen heeft tot doel vanuit de wetenschappelijke literatuur onderbouwing te bieden bij de keuzen die kinderfysiotherapeuten maken bij:

  • de indicatiestelling kinderfysiotherapie

  • de diagnostische mogelijkheden

  • advisering en behandeling.