Motorische schrijfproblemen bij kinderen [evidence statement]

1.5 Beoogde gebruikers

Dit ES, het bijbehorende model voor klinisch redeneren en het stroomdiagram zijn primair bedoeld voor kinderfysiotherapeuten. Ook ergotherapeuten, leerkrachten in het basis- en speciaal onderwijs (groepsleerkrachten en remedial teachers) richten hun zorg op kinderen met schrijfproblemen. Ook deze beroepsbeoefenaren kunnen van dit ES gebruikmaken.