Beroerte [richtlijn]

F.1 Interventies voor loopvaardigheid en aan mobiliteit gerelateerde functies en vaardigheden in de mobilisatiefase (niveau 1)

De eerste paragrafen in dit hoofdstuk betreffen de interventies die zijn gericht op loopvaardigheid en andere aan mobiliteit gerelateerde vaardigheden met bewijskracht van het eerste niveau.

 

Hoofdstuk E, F en G