Beroerte [richtlijn]

F.5 Interventies voor arm-handvaardigheid in de mobilisatiefase (niveau 2)

In de volgende paragrafen staan de interventies die zijn gericht op het herstel van de arm-handvaardigheid waaraan bewijskracht van het tweede niveau is toegekend. 

Hoofdstuk E, F en G