Beroerte [richtlijn]

A.1 Definitie KNGF-richtlijn

KNGF-richtlijnen zijn wetenschappelijk onderbouwde, landelijk geldende en vakinhoudelijke aanbevelingen voor optimale zorg voor de patiënt. Richtlijnen zijn bedoeld als hulpmiddel om fysiotherapeuten te ondersteunen bij het nemen van klinische beslissingen. Richtlijnen beogen een leidraad te geven voor de dagelijkse praktijk en tegelijkertijd zo flexibel te zijn dat, afhankelijk van de patiënt en de situatie, onderbouwd van de richtlijn kan worden afgeweken om aan individuele behoeften tegemoet te komen.

In deze herziene 'KNGF-richtlijn Beroerte' zijn aanbevelingen voor verantwoorde zorg beschreven. Aan de richtlijnen zijn indicatoren gekoppeld die inzicht geven in de kwaliteit van de fysiotherapeutische zorg. Het KNGF vindt dat toetsing op het gebruik van de richtlijnen een verantwoordelijkheid is van de fysiotherapeut in overleg met en ondersteund door het KNGF.

Hoofdstuk E, F en G