Beroerte [richtlijn]

C.2.1 Aanbevolen meetinstrumenten

De acht aanbevolen meetinstrumenten die door de werkgroep zijn geselecteerd, dienen voor het kwantificeren van: de spierkracht aan de hemiplegische zijde, de rompactiviteit, de balans, de loopvaardigheid, de arm-handvaardigheid en de uitvoering van basale ADL-activiteiten, namelijk:

 • de Motricity Index (MI),
 • de Trunk Control Test (TCT),
 • de Berg Balance Scale (BBS),
 • de Functional Ambulation Categories (FAC),
 • de Tien-meter looptest (10MLT) met comfortabele loopsnelheid,
 • de Frenchay Arm Test (FAT), 
 • de Barthel Index (BI) en 
 • de Fugl-Meyer Assessment (FMA-vingerextensie).

Deze meetinstrumenten kunnen zowel diagnostisch als evaluatief worden ingezet. Ze zijn geselecteerd op grond van hun betrouwbaarheid, responsiviteit, predictieve en constructvaliditeit en tot slot, hun praktische toepasbaarheid. Niet alle metingen hoeven in een keer afgenomen te worden; afname kan ook gefaseerd, afhankelijk van de belastbaarheid van de patiënt en de ernst van het CVA.

In deze richtlijn zijn acht aanbevolen meetinstrumenten opgenomen. Deze kwantificeren: de mate van spierkracht aan de hemiplegische zijde, de rompactiviteit, de balans, de loopvaardigheid, de arm-handvaardigheid en de vaardigheden in de basale ADL te kwantificeren. De geselecteerde aanbevolen meetinstrumenten zijn:

 • de Motricity Index (MI),
 • de Trunk Control Test (TCT),
 • de Berg Balance Scale (BBS),
 • de Functional Ambulation Categories (FAC),
 • de Tien-meter looptest (10MLT) met comfortabele loopsnelheid,
 • de Frenchay Arm Test (FAT), 
 • de Barthel Index (BI) en 
 • de Fugl-Meyer Assessment (FMA-vingerextensie).

De meetinstrumenten kunnen zowel diagnostisch als evaluatief worden gebruikt. Gekozen is voor deze set aan meetinstrumenten op basis van betrouwbaarheid, responsiviteit, predictieve en constructvaliditeit en praktische toepasbaarheid. Niet alle metingen hoeven in een keer afgenomen worden; dit kan ook gefaseerd, afhankelijk van de belastbaarheid van de patiënt en de ernst van het CVA.

In de volgende figuur staan de aanbevolen meetinstrumenten. Deze meetinstrumenten vormen een voorkeursset van meetinstrumenten die, indien relevant, bij alle patiënten met een CVA kunnen worden gebruikt om belangrijke stoornissen in functie en beperkingen in activiteiten en participatie vast te leggen. Al deze meetinstrumenten zijn beschikbaar via www.meetinstrumentenzorg.nl.

Overzicht van de aanbevolen meetinstrumenten.

10MLT = Tien-meter looptest; BBS = Berg Balance Scale; BI = Barthel Index; FAC = Functional Ambulation Categories; FAT = Frenchay Arm Test; FMA = Fugl-Meyer Assessment; MI = Motricity Index; TCT = Trunk Control Test. 
Cursief = performancetest/functietest; niet cursief = vragenlijst/observatielijst. * indien FAC ≥ 3. 
NB Voor het in kaart brengen van participatie, externe en persoonlijke factoren zijn in deze richtlijn geen aanbevolen meetinstrumenten beschreven.

Bron: Swinkels RAHM, Meerhoff GA, Beekman E, Beurskens AJHM. Raamwerk Klinimetrie voor evidence based products. Amersfoort: KNGF; 2016.


 

Hoofdstuk E, F en G