Beroerte [richtlijn]

F.4 Interventies voor arm-handvaardigheid in de mobilisatiefase (niveau 1)

In de volgende paragrafen staan de interventies die zijn gericht op het herstel van de arm-handvaardigheid waaraan bewijskracht van het eerste niveau is toegekend. 

Hoofdstuk E, F en G