Beroerte [richtlijn]

A.5.3 Het fysiotherapeutisch handelen

Het fysiotherapeutisch methodisch handelen bestaat uit een achttal stappen. In de huidige richtlijn zijn deze acht stappen gegroepeerd tot: ‘diagnostiek en prognostiek’ (stap 1-4), ‘interventie’ (stap 5 en 6) en ‘evaluatie en monitoring’ (stap 7 en 8). In de volgende tabel staat in welk hoofdstuk een stap terug te vinden is.

De stappen van het methodisch handelen met het hoofdstuk waarin de stap staat beschreven.

Stap van het medisch handelen Hoofdstuk

1

Aanmelding, orientatie op de hulpvraag, screening 
en informatie aan de patient

diagnostisch proces: hoofdstuk C en D
2 Anamnesegesprek diagnostisch proces: hoofdstuk C en D
3 fysiotherapeutisch onderzoek diagnostisch proces: hoofdstuk C en D 
4 Formulering van de fysiotherapeutische diagnose en indicatiestelling diagnostisch proces: hoofdstuk C en D
5 Behandelplan therapeutisch proces: hoofdstuk B, E, F en G
6 Uitvoering van de behandeling therapeutisch proces: hoofdstuk B, E, F en G
7 Evaluatie evaluatie en monitoring: hoofdstuk C 
8 Afsluiting

evaluatie en monitoring: hoofdstuk C

Het proces van verslaglegging en afsluiting staat beschreven bij de paragraaf over de ontwikkeling van de richtlijn.

 

Hoofdstuk E, F en G