Beroerte [richtlijn]

F.6 Interventies voor ADL-vaardigheden in de mobilisatiefase

In de volgende paragrafen staan de interventies die zijn gericht op het herstel van de ADL-vaardigheden.

Hoofdstuk E, F en G