Beroerte [richtlijn]

A.5.2 Tijdsbeloop

Het herstel na een CVA verloopt niet in een rechte lijn, maar in een kromme, waarbij in de eerste dagen tot maanden verreweg het meeste herstel plaatsvindt.

In het beloop worden vier fasen onderscheiden die in elkaar overlopen en niet scherp zijn afgebakend:

  • O (Hyper)acute (revalidatie)fase - [H]AR: duur nul tot 24 uur. Deze fase wordt gekenmerkt door medische diagnostiek, voorkomen van progressieve schade aan de hersenen en secundaire complicaties. Er wordt gestreefd naar tijdige mobilisatie en vroegtijdig geïnitieerde revalidatie.

Belangrijke wijziging

Recent onderzoek (2020) toont dat vroegtijdige mobilisatie (< 24 uur) in sommige gevallen risico kan geven op neurologische verslechtering. Het huidige advies om patiënten zo snel mogelijk (< 24 uur) te mobiliseren uit bed is daarom vervallen.

  • O Vroege revalidatiefase - VR: duur 24 uur tot en met drie maanden. Deze fase wordt gekenmerkt door revalidatie, gericht op restitutie van functie en indien dit niet mogelijk is op het aanleren van compensatiestrategieën, zodat beperkingen in activiteiten en participatie worden voorkomen of verminderd. Zo nodig wordt aandacht besteed aan aanpassingen in de omgeving of zorgverlening aan huis.
  • O Late revalidatiefase - LR: duur 3-6 maanden. Deze fase is een vervolg op de vroege revalidatiefase, met de nadruk op het voorkomen of verminderen van beperkingen in activiteiten en participatie. Zo nodig wordt aandacht besteed aan aanpassingen in de omgeving of zorgverlening aan huis.
  • O Revalidatie in de chronische fase - RC: duur > zes maanden. Deze fase wordt gekenmerkt door ondersteuning en begeleiding van patiënt (‘support’, i.e. behoud en preventie), om maatschappelijk functioneren, het ondersteunen van het verwerkingsproces en leren omgaan met beperkingen te optimaliseren, fysieke fitheid te behouden en kwaliteit van leven te monitoren. In geval van functionele verbetering of verslechtering wordt gericht ingezet op respectievelijk (tijdelijk) continueren van de therapie of het opnieuw bereiken van het na de initiële revalidatie bereikte niveau van functioneren.
    Let op: De behandeling is eindig. Ze wordt beëindigd indien de behandeldoelen zijn gerealiseerd of indien de fysiotherapeut van mening is dat fysiotherapie geen toegevoegde waarde meer heeft, dan wel inschat dat de patiënt de doelstellingen zelfstandig kan bereiken zonder fysiotherapeutische begeleiding.

De volgende figuur brengt het onderscheid in beeld tussen de verschillende fasen.

Tijdlijn (niet op schaal getekend) met de verschillende fasen na een CVA.

Hoofdstuk E, F en G