Symptomatisch perifeer arterieel vaatlijden [richtlijn]

C.2 Verbeteren van het (objectieve en subjectieve) inspanningsvermogen

Het inspanningsvermogen kan worden verbeterd door:

  • het vergroten van de functionele loopafstand;
  • het vergroten van het aeroob uithoudingsvermogen;
  • het leren omgaan met de klachten door:
    • het verhogen van de pijntolerantie en
    • het overwinnen van angst voor inspanning.