Symptomatisch perifeer arterieel vaatlijden [richtlijn]

B.2 Lichamelijk onderzoek

Het lichamelijk onderzoek bestaat uit:

Inspectie en palpatie (paragraaf B.3.1)
Functieonderzoek (paragraaf B.3.2)
Aanvullend functieonderzoek (paragraaf B.3.3)