Symptomatisch perifeer arterieel vaatlijden [richtlijn]

Inleiding

De 'KNGF-richtlijn Symptomatisch Perifeer arterieel vaatlijden' beschrijft de fysiotherapeutische diagnostiek en therapie bij patiënten met symptomatisch perifeer arterieel vaatlijden (sPAV). De richtlijn is opgebouwd uit een Praktijkrichtlijn en de wetenschappelijke onderbouwing daarvan, de Verantwoording. Beide onderdelen zijn als zelfstandig stuk te lezen. Een overzicht van alle aanbevelingen die de werkgroep heeft geformuleerd, is opgenomen in bijlage 1. Deze richtlijn is een herziening van de in 2003 verschenen 'KNGF-richtlijn Claudicatio Intermittens'.

De 'KNGF-richtlijn Symptomatisch perifeer arterieel vaatlijden' is een leidraad voor het fysiotherapeutisch handelen bij patiënten met symptomatisch perifeer arterieel vaatlijden (sPAV). De richtlijn is een herziening van de in 2003 verschenen 'KNGF-richtlijn Claudicatio intermittens'. In deze Verantwoording worden de gemaakte keuzes nader toegelicht en onderbouwd. De algemene definitie en doelstellingen van KNGF-richtlijnen staan beschreven in Van der Wees et al.1