Meniscectomie [richtlijn]

B.6 Duur diagnostisch proces

Afhankelijk van het gezondheidsprofiel, de duur van de klachten en de verstreken tijd sinds de operatie duurt het diagnostisch proces ongeveer één zitting (bij normaal herstel), tot twee of meer bij een afwijkend beloop.

De duur van het diagnostisch proces is met name afhankelijk van de complexiteit van het gezondheidsprofiel en in mindere mate van de duur van de klachten en de tijd die is verstreken sinds de operatie. Bij een normaal herstel neemt het diagnostisch proces ongeveer één zitting in beslag, bij een afwijkend beloop kunnen meerdere zittingen nodig zijn.