Meniscectomie [richtlijn]

A.6 Verwijzing versus Directe Toegankelijkheid Fysiotherapie (DTF)

Meniscectomieën worden uitgevoerd in dagbehandeling of tijdens een korte opname in het ziekenhuis. In de klinische fase is de fysiotherapeutische behandeling beperkt, mede door die korte opnameduur. Na de operatie wordt de patiënt gecontroleerd en geïnformeerd door de specialist over het verloop van de operatie.

Patiënten kunnen zich vervolgens met een verwijzing door een huisarts c.q. medisch specialist melden bij de fysiotherapeut (zie paragraaf A.6.1) of dit op eigen initiatief doen (Directe Toegankelijkheid Fysiotherapie (DTF)) (zie paragraaf A.6.2). 

De werkgroep is van mening dat vooral patiënten met langdurige preoperatieve klachten, eventuele artrotische verschijnselen van de knie, spieratrofie (links-rechtsverschil), patiënten die slecht lopen, irrationele angst voor bewegen hebben en zij die lijden aan relevante comorbiditeit door de fysiotherapeut gezien zouden moeten worden, evenals patiënten die belang hebben bij een snelle re-integratie. De werkgroep adviseert deze groepen patiënten actief ‘in de gaten te (laten) houden’.

Meniscectomieën vinden plaats in dagbehandeling of tijdens een korte ziekenhuisopname. Na de operatie kunnen patiënten via de huisarts of specialist verwezen worden naar de fysiotherapeut of op eigen initiatief (Directe Toegankelijkheid Fysiotherapie, DTF) terechtkomen bij de fysiotherapeut. Indien de patiënt is verwezen, geldt de situatie zoals beschreven in paragraaf A.6.1.

Als de patiënt op eigen initiatief bij de fysiotherapeut komt, geldt de situatie zoals beschreven in paragraaf A.6.2 en moet screening op ‘pluis/niet-pluis’ plaatsvinden.