Zwangerschapsgerelateerde bekkenpijn [richtlijn]

B.6 Behandelplan

In overleg met de patiënte worden de behandeldoelen bepaald. Het algemene einddoel van de fysiotherapeutische behandeling is gericht op begeleiding van de patiënte naar een ‘zo volledig mogelijk functieherstel’. De hulpvraag van de patiënte en het individuele functieniveau van voor de zwangerschap bepalen in grote mate hoe een zo ‘volledig mogelijk functieherstel’ wordt omschreven.

Er is sprake van een ‘volledig functieherstel’ als minimaal hetzelfde niveau van functioneren wordt bereikt als voor de zwangerschap het geval was. ‘Volledig functieherstel’ zal niet bij alle patiënten mogelijk zijn. Aan de hand van de hoofddoelstelling worden de suben tussendoelen bepaald. De patiënte is actief betrokken bij dit proces. Ze heeft een belangrijke actieve inbreng en geeft (mondeling) toestemming om met de behandeling te beginnen.

In het individuele behandelplan worden verder opgenomen:

  • de behandelstrategie;
  • de verrichtingen;
  • de verwachte duur van de behandelepisode;
  • het verwachte aantal sessies;
  • de behandelfrequentie per fase en datum;
  • en de wijze en frequentie van de evaluatie, inclusief eventuele multidisciplinaire afspraken met de verloskundige, gynaecoloog en/of de huisarts.

De duur van de behandelepisode is gekoppeld aan de prognose. Tijdens de behandeling na de bevalling moet er sprake zijn van een afname van stoornissen en een toename van activiteiten en participatie die meetbaar zijn. Stagnatie van verbetering na de bevalling is een indicatie om contact op te nemen met de huisarts, verloskundige of gynaecoloog.

Na de anamnese en het onderzoek formuleert de fysiotherapeut in nauwe samenspraak met de patiënte het behandelplan. Het behandelplan omvat de fysiotherapeutische behandeldoelen en de prioritering ervan. De hoofddoelstelling, die in het behandelplan centraal staat, sluit aan bij de hulpvraag van de patiënte. De patiente is actief betrokken bij de formulering van de behandeldoelen en de hoofddoelstelling. Er wordt rekening gehouden met haar motivatie, de mogelijkheden en het begrip.

Behalve de behandeldoelen en de verrichtingen bevat het behandelplan ook het verwachte aantal sessies, de behandelfrequentie en de behandellocatie. Uitgangspunt voor het voorlichtingsplan is de behoefte aan informatie, adviezen en coaching die tijdens het diagnostisch proces in kaart is gebracht. Het behandelplan is een hulpmiddel om de behandeling te structureren, controleren en evalueren. In dit plan worden de individuele behandeldoelen, verrichtingen en de strategie voor de behandeling in nauwe samenwerking met de patiënte vastgelegd. Het zwaartepunt van de behandeling is afhankelijk van de uitkomsten van het diagnostisch proces.

 

Tijdens de zwangerschap

Tijdens de zwangerschap is het hoofddoel van de behandeling begeleiding van de geleidelijke afname van het activiteitenniveaupassend bij het stadium van de zwangerschap tot aan de bevalling.

 

Na de bevalling

Het hoofddoel van de behandeling na de bevalling is terugkeer naar een volledig (of gewenst) niveau van activiteiten en participatie en het voorkomen van chronische klachten.

De patiënte is actief betrokken bij de opzet van het behandelplan, heeft een actieve rol bij het bepalen van de behandeldoelen en een grote verantwoordelijkheid in het behalen van deze doelstellingen. De behandeldoelen zijn tijdgebonden.