Kwetsbare ouderen [richtlijn]

A.1 Projectgroep

De projectgroep van de paramedische richtlijn Kwetsbare ouderen bestaat uit de kerngroep, werkgroepen en een klankbordgroep. De kerngroep bestaat uit een algemeen projectleider en zes deelprojectleiders. De werkgroepen bestaan uit inhoudsdeskundige wetenschappers, vertegenwoordigers vanuit het werkveld van de paramedische disciplines en vertegenwoordiging vanuit beroepsgroepen waarmee wordt samengewerkt. De gezamenlijke klankbordgroep bestaat uit vertegenwoordiging vanuit het werkveld van de paramedische disciplines, vertegenwoordiging vanuit beroepsgroepen waarmee wordt samengewerkt en vertegenwoordiging van patiënten.
De rollen en taken van de belanghebbenden van de richtlijn worden beschreven in de KNGF-richtlijnenmethodiek (2022) (Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie 2022).

Hieronder worden de leden van de kerngroep, werkgroepen en klankbordgroep verder beschreven:

Kerngroep

Algemeen projectleider

 • Hilde Vreeken MSC, medior beleidsmedewerker, richtlijnadviseur, KNGF (tot februari 2022)
 • Mitchell van Doormaal MSc, senior beleidsmedewerker, KNGF (vanaf februari 2022)

Deelprojectleider generiek

 • Dr. Tim van Kernebeek, medior beleidsmedewerker, richtlijnadviseur, KNGF

Deelprojectleiders fysio- en oefentherapie

 • Dr. Tim van Kernebeek, medior beleidsmedewerker, richtlijnadviseur, KNGF
 • Dr. Thea Kooiman, beleidsmedewerker Kwaliteit & Wetenschap, richtlijnadviseur, VvOCM
 • Myrthe Simon-Konijnenburg MSc, beleidsmedewerker Kwaliteit & Wetenschap, richtlijnadviseur, VvOCM

Deelprojectleider ergotherapie

 • Anna Hijman MSc, richtlijnadviseur EN, tot oktober 2022
 • Loes Schut MSc, richtlijnadviseur en beleidsmedewerker EN, vanaf december 2022

Deelprojectleider huidtherapie

 • Dr. Femke de Vries, beleidsmedewerker onderzoek & kwaliteit, richtlijnadviseur, NVH
 • Myrthe van Zon MSc, beleidsmedewerker onderzoek & kwaliteit, richtlijnadviseur, NVH

Deelprojectleider diëtetiek

 • Ir. Marieke Plas, beleidsadviseur kennis, kwaliteit, onderzoek en innovatie, richtlijnadviseur, NVD

Deelprojectleider logopedie

 • Ilona Lux-Bernoster MSc, projectmedewerker richtlijnontwikkeling, NVLF
 • Jeanine Willekens-Brink MSc, beleidsadviseur en richtlijnadviseur, NVLF

Werkgroep generiek

 • Prof. dr. Philip van der Wees, voorzitter werkgroep
 • Dr. Hans Hobbelen, inhoudsdeskundig wetenschapper fysiotherapie
 • Johanneke Pulles MSc, inhoudsdeskundig wetenschapper oefentherapie
 • Dr. Carola Döpp, inhoudsdeskundig wetenschapper ergotherapie
 • Ellen Kuiper-Kuijp, huidtherapeut, inhoudsdeskundige
 • Dr. Barbara van der Meij, inhoudsdeskundig wetenschapper diëtetiek
 • Dr. Maren van Rijssen, inhoudsdeskundig wetenschapper logopedie en foniatrie
 • Ellen van Unnik, fysiotherapeut, afgevaardigde KNGF (tot december 2022; in memoriam)
 • Dorien van Loo, fysiotherapeut, afgevaardigde KNGF
 • Mike Hoogervorst Msc, (geriatrie)oefentherapeut eerste lijn, afgevaardigde VvOCM
 • Jacolien de Haan, ergotherapeut, afgevaardigde EN
 • Gaby Buitendijk MSc, docent-onderzoeker lectoraat Urban Ageing /docent opleiding huidtherapie bij De Haagse Hogeschool, Healthy Ageing professional, huidtherapeut eerste lijn, afgevaardigde NVH
 • Marinka Lautenbach, diëtist, afgevaardigde NVD (tot 9 mei 2023)
 • Lobke Petit, logopedist, afgevaardigde NVLF

Werkgroep fysio- en oefentherapie

 • Dr. Hans Hobbelen, inhoudsdeskundig wetenschapper fysiotherapie
 • Johanneke Pulles MSc, inhoudsdeskundige oefentherapie
 • Ellen van Unnik, fysiotherapeut tweede lijn, afgevaardigde KNGF (tot december 2022; in memoriam)
 • Tineke van der Bolt MSc, geriatriefysiotherapeut tweede lijn, afgevaardigde KNGF-NVFG
 • Michelle Fransen, geriatriefysiotherapeut eerste lijn, afgevaardigde KNGF-NVFG
 • Dorien van Loo, geriatriefysiotherapeut eerste lijn, afgevaardigde KNGF
 • Lisanne Knol-Wijsman MSc, bekkenfysiotherapeut en geriatriefysiotherapeut i.o. tweede lijn, afgevaardigde KNGF-NVFB
 • Deborah Pos, geriatrieoefentherapeut en fysiotherapeut eerste lijn, afgevaardigde VvOCM
 • Mike Hoogervorst MSc, geriatrieoefentherapeut eerste lijn, afgevaardigde VvOCM
 • Corine Driever MSc, geriatrieoefentherapeut tweede lijn, afgevaardigde VvOCM
 • Marloes Everaers MSc, geriatrieoefentherapeut tweede lijn, afgevaardigde VvOCM
 • Linda Vink-van Klooster, ergotherapeut, afgevaardigde EN
 • Odilia van Rosmalen MSc, gz-psycholoog, afgevaardigde NIP – sectie Ouderenpsychologie
 • Annelies Stouten MSc, kinesitherapeut, afgevaardigde WVVK

Werkgroep ergotherapie

 • Dr. Carola Döpp, wetenschappelijk inhoudsdeskundige, ergotherapeut
 • Aline Lindeboom-Leijenhorst, ergotherapeut, inhoudsdeskundige
 • Prof. dr. Maud Graff, hoogleraar ergotherapie, wetenschappelijk inhoudsdeskundige
 • Astrid Schoonbrood, ergotherapeut, afgevaardigde EN
 • Jacolien de Haan, ergotherapeut, afgevaardigde EN
 • Lieke Timmermans, ergotherapeut, afgevaardigde EN
 • Linda Vink-van Klooster, ergotherapeut, afgevaardigde EN
 • Michelle Fransen MSc, geriatriefysiotherapeut, afgevaardigde KNGF-NVFG
 • Marieke Dubbeldam, diëtist, afgevaardigde NVD, DGO
 • Doenja van der Lely, logopedist, afgevaardigde NVLF
 • Odilia van Rosmalen MSc, psycholoog, afgevaardigde NIP – sectie Ouderenpsychologie
 • Hanneke de Boer, mantelzorger en beleidsmedewerker, afgevaardigde MantelzorgNL
 • Willemijn Alderliesten, mantelzorger en ergotherapeut, vertegenwoordiger mantelzorgers

Werkgroep huidtherapie

 • Ellen Kuiper-Kuijp, huidtherapeut, inhoudsdeskundige
 • Celeste Hoeben, huidtherapeut eerste lijn, afgevaardigde NVH
 • Toos Roumen, huidtherapeut eerste lijn, afgevaardigde NVH
 • Gaby Buitendijk MSc, docent-onderzoeker lectoraat Urban Ageing /docent opleiding huidtherapie bij De Haagse Hogeschool, Healthy Ageing professional, huidtherapeut eerste lijn, afgevaardigde NVH
 • Geetanjalie Bakker, huidtherapeut tweede lijn, afgevaardigde NVH
 • Esmee Dijzer, huidtherapeut tweede lijn, afgevaardigde NVH
 • Saskia Ruitenburg, verpleegkundig specialist, afgevaardigde V&VN – Verpleegkundig Specialisten
 • Dr. Annemie Gallimont MD, dermatoloog Bravis-ziekenhuis, afgevaardigde NVDV

Werkgroep diëtetiek

 • Prof. dr. Harriët Jager-Wittenaar, inhoudsdeskundig wetenschapper, voorzitter werkgroep
 • Prof. dr. Marian de van der Schueren, inhoudsdeskundig wetenschapper
 • Dr. Barbara van der Meij, inhoudsdeskundig wetenschapper
 • Marinka Lautenbach, diëtist zorginstelling, afgevaardigde NVD
 • Marit Stüvel, diëtist zorginstelling, afgevaardigde NVD
 • Petra Thurmer, diëtist eerste lijn, afgevaardigde NVD
 • Carmen Dietvorst, diëtist eerste lijn, afgevaardigde NVD
 • Annemijn Beekman, diëtist eerste lijn, afgevaardigde NVD
 • Dr. Emmelyne Vasse, diëtist tweede lijn, afgevaardigde NVD
 • Merinka van Mook, wijkverpleegkundige, afgevaardigde V&VN
 • Simone Verhaar, klinisch geriater, afgevaardigde NVKG

Werkgroep logopedie

 • Maren van Rijssen, inhoudsdeskundig wetenschapper, afgevaardigde NVLF
 • Lobke Petit, logopedist, afgevaardigde NVLF
 • Hanneke Kalf, onderzoeker en logopedist, afgevaardigde NVLF
 • Lizet van Ewijk, onderzoeker en logopedist, afgevaardigde NVLF
 • Odilia van Rosmalen MSc, gz-psycholoog, afgevaardigde NIP – sectie Ouderenpsychologie

Klankbordgroep

 • Prof. dr. Philip van der Wees, voorzitter klankbordgroep
 • Dr. Simone van Dulmen, vervangend voorzitter klankbordgroep
 • Johanna Schuurman, geriatriefysiotherapeut, afgevaardigde KNGF-NVFG
 • Jill Aaldering, oefentherapeut, afgevaardigde VvOCM
 • Ina Gommers, ergotherapeut, afgevaardigde EN
 • Karlijn Sterkenburg, huidtherapeut, afgevaardigde NVH
 • Karin Kouwenoord, diëtist, afgevaardigde NVD
 • Petra Sloot, logopedist, afgevaardigde NVLF
 • Annemiek Mooij, verpleegkundig specialist, afgevaardigde V&VN
 • Martijn Grotenhuis, klinisch geriater, afgevaardigde NVKG
 • Twee afgevaardigden Verenso
 • Willem Vos, huisarts niet praktiserend, afgevaardigde NHG-LAEGO
 • Josephine Lambregts, patiëntvertegenwoordiger, afgevaardigde Alzheimer Nederland
 • Tijmen van Wiltenburg, patiëntvertegenwoordiger, afgevaardigde PFN

Afkortingen

 • DGO: Diëtisten Geriatrie en Ouderen
 • EN: Ergotherapie Nederland
 • KNGF: Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie
 • LAEGO: Landelijke Adviesgroep Eerstelijnsgeneeskunde voor Ouderen
 • NHG Nederlands Huisartsen Genootschap
 • NIP: Nederlands Instituut van Psychologen
 • NVD: Nederlandse Vereniging van Diëtisten
 • NVDV: Nederlandse Vereniging voor Dermatologie en Venereologie
 • NVFB Nederlandse Vereniging voor Bekkenfysiotherapie
 • NVFG: Nederlandse Vereniging voor Fysiotherapie in de Geriatrie
 • NVH: Nederlandse Vereniging van Huidtherapeuten
 • NVKG: Nederlandse Vereniging voor Klinische Geriatrie
 • NVLF: Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie
 • PFN: Patientenfederatie Nederland
 • Verenso: Vereniging van specialisten ouderengeneeskunde
 • VvOCM: Vereniging van Oefentherapeuten Cesar en Mensendieck
 • V&VN Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland
 • WVVK: Wetenschappelijke Vereniging voor Vlaamse Kinesitherapeuten
  • Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie, Vreeken H, Van Doormaal MCM, Conijn D, Meerhoff G, Swart N. KNGF- richtlijnenmethodiek: ontwikkeling en implementatie van KNGF-richtlijnen, versie 3. Amersfoort: Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF); 2022. Beschikbaar via: https://www.kngf.nl/binaries/content/assets/kennisplatform/onbeveiligd/richtlijnen/ richtlijnenmethodiek/kngf-richtlijnenmethodiek_2022.pdf