Nekpijn [richtlijn]

C.3.4 Behandelprofiel D

Nekpijn graad III

Nekpijn in de aanwezigheid van neurologische tekenen en symptomen. De patiënt kan baat hebben bij fysiotherapie maar vanwege de mogelijke ernst van de onderliggende pathologie is het belangrijk om vooraf een duidelijk tijdspad te hanteren.

 

Informatie en advies

Als bij behandelprofiel B, met inachtneming van de volgende aanpassingen:

  • Leg de diagnose uit en stel de patiënt gerust dat de neurologische tekenen in de arm vaak vanzelf overgaan.
  • Adviseer een fysiek actieve leefstijl en een actieve copingstijl. Maar adviseer de patiënt ook om bewegingen of activiteiten te vermijden die uitstralende pijn of andere klachten aan de arm provoceren.

Aanbevolen aanvullende therapie

Te overwegen therapie (bij onvoldoende effect)

Als bij behandelprofiel B, plus:

  • Combineer cervicale en/of thoracale mobilisatie met zenuwmobilisatieoefeningen.
  • Semi-harde halskraag, voor pijnvermindering op korte termijn. Evalueer het effect na twee weken en pas op voor patiëntafhankelijkheid (niet bij traumagerelateerde pijn).
  • Tractie.

Afgeraden therapie

Als bij behandelprofiel B.

 

Aanvullend bij werkgerelateerde nekpijn

Als bij behandelprofiel B.

 

Afsluiting

Als bij behandelprofiel B, met inachtneming van het volgende:

  • Indien de behandeling na zes weken onvoldoende effect heeft gehad op de pijn en het niveau van activiteiten en participatie of
    zelfs tot verslechtering (toename van de pijn, meer sensorische symptomen of een toenemend verlies van motorische controle) heeft geleid: verwijs de patiënt terug naar de huisarts.