Anale incontinentie [evidence statement]

C.9 Controle

Op basis van overleg kan op vooraf afgesproken momenten na afsluiting van de behandeling en de daaruit voortvloeiende her-evaluatie een controle of remindertherapie worden overwogen.