Anale incontinentie [evidence statement]

A.8 Verwijzing en Directe Toegankelijkheid Fysiotherapie (DTF)

Zie ook noot 10

  • Verwijzing naar de bekkenfysiotherapeut gebeurt in Nederland meestal door een huisarts of een medisch specialist (lees noot 10 in de Verantwoording) en soms door een verloskundige. De patiënt kan zich ook op eigen initiatief (DTF) melden bij de bekkenfysiotherapeut, mogelijk op advies van een overgangsconsulent. Bij AI dient DTF altijd omkleed te zijn met behoedzaamheid en alertheid.
  • Bij het gezondheidsprobleem AI is een groot risico op medische pathologie die andere of aanvullende medische zorg behoeft en die daarnaast prognostisch relevante factoren kan opleveren. Om deze reden wordt geadviseerd om contact op te nemen met de huisarts of specialist alvorens te starten met het fysiotherapeutisch diagnostisch proces (niveau 4).

  • Na aanmelding via DTF screent de bekkenfysiotherapeut op de aanwezigheid van rode vlaggen (zie het stroomdiagram). Hierbij moet worden opgemerkt dat alertheid op rode vlaggen is vereist gedurende het gehele diagnostisch en therapeutisch proces.

Noot 10 Het verwijsbeleid

Noot 10 Over het verwijsbeleid van de medisch specialist van patiënten met AI naar de bekkenfysiotherapeut zijn weinig gegevens bekend. Mede door een aantal ontwikkelingen binnen de bekkenfysiotherapie (verbijzondering, verworven competenties op basis van competentieprofiel, hoge opleidingseisen, wetenschappelijke onderbouwing van effecten, betere voorlichting voor verwijzers en patiënten met betrekking tot (on)mogelijkheden van de bekkenfysiotherapie) zal het aantal verwijzingen naar de bekkenfysiotherapeut hoogstwaarschijnlijk geleidelijk toenemen. De schriftelijke verwijzing dient voldoende gegevens te bevatten. Dit moeten gegevens zijn die de fysiotherapeut nodig heeft voor een adequate interventie. Indien medische gegevens ontbreken, wordt er in overleg met de patiënt contact opgenomen met de arts.

 

Niveau van bewijs

Niveau 4. Er wordt geadviseerd om contact op te nemen met de huisarts of specialist alvorens te starten met het fysiotherapeutisch diagnostisch proces, aangezien bij het gezondheidsprobleem AI een groot risico is op medische pathologie die andere of aanvullende medische zorg behoeft en die daarnaast prognostisch relevante factoren kan opleveren.