Anale incontinentie [evidence statement]

Inleiding

Het doel van het diagnostisch proces is het inventariseren van de aard, ernst en de mate van beĆÆnvloedbaarheid van het gezondheidsprobleem door de bekkenfysiotherapeut. Deze gegevens worden verkregen uit anamnese, zelfrapportage door de patiĆ«nt, vragenlijsten, defecatiedagboekjes en het bekkenfysiotherapeutisch onderzoek.