Anale incontinentie [evidence statement]

C.7 Evaluatie

Evalueer de behandeling met de Wexner score, de GEE en het defecatiedagboek en evalueer daarnaast de behandelbare continentiecomponenten uit het lichamelijk onderzoek.