Anale incontinentie [evidence statement]

C.6 Behandelproces

Evalueer en rapporteer of er veranderingen optreden in de aard, ernst en mate van beïnvloedbaarheid in relatie tot de bevindingen uit het diagnostisch proces, wat betreft stoornissen in functies en beperkingen in activiteiten en participatie.