Zorg op afstand

De KNGF-richtlijn 'Zorg op afstand' is een leidraad voor de fysiotherapeut en oefentherapeut om, daar waar het meerwaarde heeft, zorg op afstand te integreren binnen de fysio-/oefentherapie en zo bij te dragen aan toekomstbestendige zorg. Zorg op afstand duidt in deze richtlijn op alle zorgactiviteiten tussen patiënt en zorgverleners die op afstand worden gegeven. Dit gaat zowel om digitale zorg via bijvoorbeeld apps en wearables als om video- en/of belconsulten. De zorg kan zowel synchroon als asynchroon zijn. De term ‘op afstand’ duidt dus op het feit dat zorgverlener en patiënt zich niet in eenzelfde fysieke ruimte bevinden.