Participatie projecten

puzzelstukje.png

Paramedische herstelzorg na COVID-19

Wat is de (kosten-)effectiviteit van paramedische zorg op fysiek, nutritioneel, cognitief, mentaal en dagelijks functioneren bij patiënten die herstellen van COVID-19?

Lees meer
puzzelstukje.png

Geoptimaliseerde fysiotherapie na een totale knie- of heup prothese

Wat is de (kosten-)effectiviteit van geoptimaliseerde en individuele fysiotherapie vergeleken met reguliere fysiotherapeutische zorg na een totale knie- of heup prothese?

Lees meer
puzzelstukje.png

Positieve communicatie in de behandeling van lage rugpijn

Wat is het effect van communicatietraining voor fysiotherapeuten die structureel gericht is op het bevorderen van positieve verwachtingen van de patiënt met lage rugpijn?

Lees meer
puzzelstukje.png

Patiëntgericht communiceren bij patiënten met een chronische aandoening en beperkte gezondheidsvaardigheden

Communicatiestrategieën en -middelen die de fysiotherapeut ondersteunen in de communicatie met patiënten met een chronische aandoening en helpen bij het herkennen van beperkte gezondheidsvaardigheden.

Lees meer
puzzelstukje.png

Een duidelijke en onderscheidende positie van de fysiotherapeut in de wijk

Tools ontwikkelen om de strategische positie van de fysiotherapeut als beweegzorgprofessionals in de wijk te versterken.

Lees meer
puzzelstukje.png

Fysiotherapie met virtual reality bij chronische lage rugpijn

Is een gepersonaliseerde, fysiotherapeutische interventie met geïntegreerde therapeutische virtual reality (VR), vergeleken met gebruikelijke fysiotherapie, in een subgroep van patiënten met complexe chronische lage rugpijn (LBP) met ernstige beperkingen en pijn (kosten-)effectief na 3 maanden en 12 maanden follow-up?

Lees meer
puzzelstukje.png

Geoptimaliseerde fysiotherapie bij werkenden met klachten van de arm, nek en schouder

Het optimaliseren van het evidence based handelen en de zelfmanagementondersteuning van fysio- en oefentherapeuten in de behandeling van werkenden met klachten van de arm, nek en schouder (KANS).

Lees meer
puzzelstukje.png

Pijntherapie in de eerste lijn

Hoe kunnen fysio- en oefentherapeuten in de eerste lijn beter in staat gesteld worden om mensen te herkennen die beperkt zijn door chronische pijn, een inschatting te maken van de complexiteit van de klachten, en te behandelen vanuit een biopsychosociale visie?

Lees meer