Patiëntgericht communiceren bij patiënten met een chronische aandoening en beperkte gezondheidsvaardigheden

Communicatiestrategieën en -middelen die de fysiotherapeut ondersteunen in de communicatie met patiënten met een chronische aandoening en helpen bij het herkennen van beperkte gezondheidsvaardigheden.

De werktitel van dit project is 'Com-in-actie'. Het 'Com-in-actie'-project is in juni 2021 van start gegaan en wordt uitgevoerd door de Hanzehogeschool Groningen, lectoraat Healthy Ageing, Allied Heath Care and Nursing. In dit project worden in eerste instantie bestaande communicatiestrategieën en -middelen aangepast voor de fysiotherapeutische context en eventueel nieuwe strategieën en middelen ontwikkeld. Deze communicatiestrategieën en -middelen zijn gericht op het ondersteunen van de communicatie tijdens het eerste consult tussen de fysiotherapeut en de patiënt met een chronische aandoening als ook het herkennen van beperkte gezondheidsvaardigheden van de patiënt. Het verbeteren van de communicatie en het herkennen van beperkte gezondheidsvaardigheden kunnen de cliënt-therapeut relatie en het behandeltraject positief beinvloeden en daarmee mogelijk het behandelresultaat optimaliseren.

Het KNGF is actief consortium partner van het 'Com-in-actie'-project en geeft advies over de fysiotherapie en fysiotherapeutische zorg. 

Voor meer informatie over het 'Com-in-actie'-project, zie het nieuwsbericht van de Hanzehogeschool en de projectpagina van de subsidiverstrekker.