Geoptimaliseerde fysiotherapie bij werkenden met klachten van de arm, nek en schouder

Het optimaliseren van het evidence based handelen en de zelfmanagementondersteuning van fysio- en oefentherapeuten in de behandeling van werkenden met klachten van de arm, nek en schouder (KANS).

De werktitel van dit project is 'KANSrijk'. Het 'KANSrijk'-project is in januari 2021 van start gegaan en wordt uitgevoerd door de Hogeschool Arnhem en Nijmegen (HAN), lectoraat Arbeid en Gezondheid. In dit project wordt het evidence based handelen van fysio- en oefentherapeuten geoptimaliseerd door gebruik te maken van de multidisciplinaire richtlijn aspecifieke KANS als ook door zelfmanagementondersteuning te bieden bij werkenden gericht op arbeidsparticipatie en het versterken van de eigen regie. Hiervoor wordt een participatieve lerende aanpak gebruikt, waarbij fysio- en oefentherapeuten nauw betrokken zijn. Op basis van deze aanpak worden leertrajecten en een aantal producten ontwikkeld voor gebruik in de dagelijkse praktijk.

Het KNGF is actief consortium partner van het 'KANSrijk'-project en is onderdeel van de adviesgroep die de projectgroep adviseert over de (arbeids-)fysiotherapie en fysiotherapeutische zorg.

Voor meer informatie over het 'KANSrijk'-project, zie 'KANSrijk'.

U moet inloggen om deze content te bekijken.