Positieve communicatie in de behandeling van lage rugpijn

Wat is het effect van communicatietraining voor fysiotherapeuten die structureel gericht is op het bevorderen van positieve verwachtingen van de patiënt met lage rugpijn?

De werktitel van deze studie is 'Let op je woorden'. De 'Let op je woorden'-studie is in januari 2020 van start gegaan en wordt uitgevoerd door de Hogeschool Arnhem en Nijmegen (HAN), lectoraat werkzame factoren in fysiotherapie en paramedisch handelen. In deze studie wordt onderzocht of communicatietraining voor fysiotherapeuten, gericht op het bevorderen van positieve verwachtingen, het behandelresultaat van patiënten met lage rugpijn kan beinvloeden. De achterliggende gedachten is dat het behandelresultaat van fysiotherapie mede wordt bepaald door verwachtingen die de patiënt heeft. Positieve verwachtingen dragen bij aan een goed resultaat, negatieve verwachtingen juist niet. 

Het KNGF is actief consortium partner van de 'Let op je woorden'-studie en is onderdeel van de stuurgroep die de projectgroep voorziet van advies over de fysiotherapie en fysiotherapeutische zorg. 

Voor meer informatie over deze studie, zie 'Let op je woorden'.