Pijntherapie in de eerste lijn

Hoe kunnen fysio- en oefentherapeuten in de eerste lijn beter in staat gesteld worden om mensen te herkennen die beperkt zijn door chronische pijn, een inschatting te maken van de complexiteit van de klachten, en te behandelen vanuit een biopsychosociale visie?

-

De werktitel voor deze studie is PAIN. De PAIN studie is september 2020 van start gegaan en wordt uitgevoerd door de Hogeschool van Utrecht (HU). De PAIN studie draait om eerstelijns beweegzorg voor patiënten met chronische pijn. De afgelopen jaren zijn er nieuwe richtlijnen en behandelstrategieën beschikbaar voor deze grote groep patiënten, maar blijft de implementatie in de praktijk achter. Samen met patiënten, behandelaren en overige experts wordt een scholingsprogramma ontwikkeld waarmee de zorg voor deze patiënten wordt verbeteren.

Het KNGF is actief consortium partner van de PAIN studie en voorziet de projectgroep van advies over de fysiotherapie en fysiotherapeutische zorg. 

Voor meer informatie over deze studie, zie 'PAIN'.

Je moet inloggen om deze content te bekijken.