Het op maat begeleiden van cliënten naar duurzaam gezond beweeggedrag

Hoe kan een persoonsgerichte aanpak voor duurzaam en gezond beweeggedrag toepasbaar gemaakt en geïmplementeerd worden in de eerstelijns fysiotherapiepraktijk.

De BiBoZ-methode oftewel Blijf in Beweging ondersteuning Zorgprofessionals, is een persoonsgerichte aanpak waarbij de context van cliënten centraal staat bij het stimuleren van duurzaam gezond beweeggedrag. Deze methodiek is door docentonderzoekers en studenten van drie hogescholen samen met cliënten en fysiotherapeuten ontwikkeld.

Bij de ontwikkeling van de BiBoZ-methode lag de nadruk op het niveau van de individuele zorgprofessional en cliënt en nog niet op het organisatieniveau en het gezondheidszorgsysteem waarbinnen de methode geïmplementeerd moet worden. Daarom start de Hogeschool Leiden in samenwerking met verschillende fysiotherapiepraktijken, cliënten, een zorginnovatiebedrijf, docentonderzoekers en studenten met de BiBoZ-praktijk studie. In dit project wordt de BiBoZ-methodiek toepasbaar gemaakt en wordt er een implementatiestrategie ontwikkeld voor de dagelijkse fysiotherapie praktijk. 

De BiBoZ-praktijk studie wordt gefinancieerd door SIA Regieorgaan in het kader van RAAK-MKB. Het KNGF is actief consortiumpartner van dit project.

Samenvatting

In de maatschappij is steeds meer aandacht voor een gezonde leefstijl. Fysiotherapeuten kunnen een belangrijke rol spelen bij het stimuleren van een duurzame actieve leefstijl. Een persoonsgerichte aanpak waarbij de brede context van cliënten - een combinatie van achtergrondkenmerken, sociaal, psychisch en fysiek functioneren in de leefomgeving – centraal staat is bij het stimuleren van gezond beweeggedrag essentieel. Om fysiotherapeuten te ondersteunen deze persoonsgerichte aanpak tijdens een consult toe te passen hebben drie hogescholen met behulp van een RAAK-Publiek subsidie de BiBoZ-methode ontwikkeld. Uit de haalbaarheidsstudies blijkt dat de BiBoZ-methode door fysiotherapeuten als positief wordt geëvalueerd. De methode is vanuit cliëntperspectief en in co-creatie met cliënten en zorgprofessionals ontwikkeld. Hierbij lag de nadruk op het individuele niveau van de zorgprofessionals en de cliënten en nog niet zo zeer op het organisatieniveau en de maatschappelijke context waarbinnen de methode een plek moet krijgen. Om de BiBoZ-methode op grotere schaal te implementeren moet deze naadloos aansluiten bij de dagelijkse praktijkvoering. Voor een bredere inzetbaarheid van de methode in de fysiotherapiepraktijk is het nodig een implementatiestrategie te ontwikkelen waarbij rekening gehouden wordt met factoren op zowel individueel, organisatie als maatschappelijk niveau. Hierbij kan worden gedacht aan kennisontwikkeling bij fysiotherapeuten, de koppeling met een (digitaal) zorgsysteem van de fysiotherapiepraktijk maar ook aan de grote diversiteit aan praktijkvoeringen en de bekostigingsstructuur. Met behulp van de implementatiestrategie wordt de BiBoZ-methode vervolgens in co-creatie met zes fysiotherapiepraktijken, Zorg1, cliënten, docentonderzoekers en studenten geïmplementeerd. Om de implementatiestrategie, de implementatie en de effecten van het toepassen van de BiBoZ-methode te evalueren passen we een hybride implementatie-effectstudie toe. In dit RAAK-mkb project wordt het consortium geadviseerd door een breed samengestelde klankbordgroep. Het uiteindelijke doel is opschaling van de BiBoZ-methode naar landelijke implementatie via het Innovatieplatform Fysiotherapie en het KNGF.

Voor meer informatie over dit project, zie 'BiBoZ-praktijk studie'