A.3 Beloop

Op basis van 3 prognostische studies concludeert de NHG-Standaard Schouderklachten dat van de patiënten die de huisarts consulteren voor (algemene) schouderklachten ongeveer 30% is hersteld na 6 weken, 50% na 6 maanden en 60% na 12 maanden. Het beloop van de klachten is afhankelijk van de aard van de aandoening en van de leeftijd van de patiënt  (noot 1) .

Noot 1 Stadia impingement

Neer (1972) heeft 3 stadia van impingement beschreven:

  • In stadium I is sprake van een aseptische ontsteking: dit stadium komt vooral bij patiënten jonger dan 25 jaar.
  • In stadium II is er sprake van fibrosering en irreversibele veranderingen in de pees: dit stadium komt vooral voor bij patiënten van 25-40 jaar.
  • Stadium III komt in het algemeen voor bij patiënten ouder dan 40 jaar. In dit stadium wordt een peesscheur frequent gezien, bij vaak langer bestaande fibrose en tendinopathie van de pees.