A.5 Screeningsproces

Wanneer de patiënt zich aanmeldt via Directe Toegankelijkheid Fysiotherapie (DTF) gaat de fysiotherapeut tijdens het screeningsproces na of nader onderzoek door de fysiotherapeut geïndiceerd is. De fysiotherapeut screent ook op de aanwezigheid van rode vlaggen.

Bij verschijnselen die niet passen in het normale beeld en beloop van schouderklachten moet rekening worden gehouden met ernstige pathologie. Richtlijnen aan de hand waarvan kan worden vastgesteld om welke verschijnselen het exact gaat, zijn er niet; in de NHG-Standaard Schouderklachten (Winters et al., 2008) staan de volgende klachten beschreven als meest voorkomende signalen van ernstige pathologie, en de daarbij horende differentiaaldiagnostische aandoeningen:

  • ernstige en/of persisterende klachten, dubbelzijdige schouderklachten, lichamelijke klachten elders, koorts, malaise of gewichtsverlies (infectueus proces, zoals septische artritis, polymyalgia rheumatica; een interne aandoening, zoals cholecystitis, metastasen);
  • heftige uitstralende pijn, tintelingen in arm of hand, samenhangend met nekbewegingen of verminderde kracht van arm- of handspieren (cervicaal radiculair syndroom);
  • dyspneu, pijn op de borst (pneumonie, angina pectoris, acuut coronair syndroom);
  • gewrichtsklachten elders, reumatoïde artritis in de voorgeschiedenis, tekenen van synovitis, zoals warmte of koorts (reumatoïde artritis);
  • klachten die niet passen bij de leeftijd, bijvoorbeeld bewegingsbeperkingen op jonge leeftijd.