Gefinancierde projecten

twee-puzzelstukjes.png

Implementatie van valpreventie voor ouderen die de spoedeisende hulp bezoeken vanwege een valincident zonder ziekenhuisopname.

In dit WCF gefinancierde project onderzoeken we wat de optimale implementatiestrategie is om ouderen een door de fysiotherapeut gepersonaliseerd behandelprogramma aan te bieden in de context van het transmurale acute zorgpad.

Lees meer
twee-puzzelstukjes.png

Fysiotherapie WERKt: een gerandomiseerd, gecontroleerd onderzoek naar de (kosten-)effectiviteit van een multimodale, gepersonaliseerde, werkgeoriënteerde interventie bij ontstekingsreuma.

De fysiotherapeut kan voor mensen met reumatoïde artritis (RA) en axiale spondyloartritis (ziekte van Bechterew, afgekort axSpA) bij behoud van werk een belangrijke rol spelen. Door oefentherapie en het geven van leefstijladviezen en educatie kan de lichamelijke fitheid verbeteren, en daarmee ook het werkvermogen. Ook blijken fysiotherapeuten goed in staat te zijn om werk-specifieke interventies aan te bieden. Het is alleen nog nooit onderzocht of een geïntegreerde behandeling met deze fysiotherapeutische en werk-specifieke interventies effect heeft op het werken en kunnen blijven werken van mensen met RA/axSpA. De (kosten-)effectiviteit op ontstekingsreuma wordt onderzocht door middel van een gerandomiseerde gecontroleerde studie (RCT).

Lees meer
twee-puzzelstukjes.png

Racerunning for young children with a severe physical disability

In dit WCF gefinancierde project wordt er een toolbox ontwikkeld voor kinderfysiotherapeuten om fysieke activiteit met de racerunner te bevorderen bij kinderen (2-8 jaar) met ernstige fysieke handicaps. Daarnaast worden de facilitators en belemmeringen in kaart gebracht voor het gebruik van de racerunner bij deze jonge kinderen, hun ouders en de kinderfysiotherapeuten.

Lees meer
twee-puzzelstukjes.png

Kosteneffectiviteit van subgroepspecifieke oefentherapie bij knieartrose

Fysiotherapie bij knieartrose is effectief, de effectiviteit bij subgroep-specifieke therapie is niet voldoende onderzocht. In dit door het WCF gefinancierde onderzoek wordt gestratificeerde fysiotherapie vergeleken met standaard fysiotherapie bij knieartrose (volgens de KNGF-richtlijn artrose dd. 2010). Het effect op kniepijn, fysiek functioneren, ervaren herstel en medische en maatschappelijke kosten wordt onderzocht door middel van een cluster-gerandomiseerde trial (RCT).

Lees meer
twee-puzzelstukjes.png

Gestratificeerde fysiotherapeutische (blended) zorg bij nek- en/of schouderklachten

Pijn en verminderd fysiek functioneren in nek- en/of schouder resulteert in hoge directe en indirecte kosten. De fysiotherapeutische behandeling kan mogelijk verbeterd worden door de zorg te personaliseren en gebruik te maken van eHealth-toepassingen. Binnen dit door het WCF gefinancierde project wordt een werkwijze en tools voor de fysiotherapeut ontwikkeld. Effecten van het gebruik van deze werkwijze en tools op fysiek functioneren, pijn, fysieke activiteit, zelfmanagement, gezondheid-gerelateerde kwaliteit van leven, kosteneffectiviteit en gebruik en ervaringen van patiënten en fysiotherapeuten met gestratificeerde fysiotherapeutische (blended) zorg worden in een RCT onderzocht.

Lees meer
twee-puzzelstukjes.png

Werk aan de winkel: Arbeid integreren in de fysiotherapeutische besluitvorming

Veel klachten aan het houdings- en bewegingsapparaat worden deels veroorzaakt door het werk of hebben invloed op het werk. Dit door het WCF gefinancierde project richt zich op het verbeteren van de aandacht van de fysiotherapeut voor het werk van de cliënt, het betrekken van de cliënt bij de fysiotherapeutische besluitvorming en het verbeteren van de samenwerking tussen (arbo)zorgverleners. Het effect op hersteltijd en arbeidsparticipatie wordt onderzocht met een cluster-gerandomiseerde trial (RCT).

Lees meer
twee-puzzelstukjes.png

STart Exercising, keeP exercisINg (STEP-IN): Exercise maintenance among cancer survivors after supervised exercise interventions

In dit WCF gefinancierde project wordt er een toolbox ontwikkeld voor fysiotherapeuten om kanker overlevers te ondersteunen in het volhouden van fysiek actief blijven na de gesuperviseerde fysiotherapeutische oefentherapie.

Lees meer
twee-puzzelstukjes.png

Armed4Stroke: Caregiver Mediated Exercises (CME) en telerevalidatie

Patiënten met een beroerte en hun mantelzorgers ervaren grote moeite met de overgang van klinische revalidatie naar de thuissituatie. In dit WCF gefinancierde project wordt met een RCT onderzocht wat de toegevoegde waarde is van CME in combinatie met e-health-toepassingen op opnameduur, loopvaardigheid, kwaliteit van leven en zorglast van de mantelzorger.

Lees meer