Gestratificeerde fysiotherapeutische (blended) zorg bij nek- en/of schouderklachten

Pijn en verminderd fysiek functioneren in nek- en/of schouder resulteert in hoge directe en indirecte kosten. De fysiotherapeutische behandeling kan mogelijk verbeterd worden door de zorg te personaliseren en gebruik te maken van eHealth-toepassingen. Binnen dit door het WCF gefinancierde project wordt een werkwijze en tools voor de fysiotherapeut ontwikkeld. Effecten van het gebruik van deze werkwijze en tools op fysiek functioneren, pijn, fysieke activiteit, zelfmanagement, gezondheid-gerelateerde kwaliteit van leven, kosteneffectiviteit en gebruik en ervaringen van patiënten en fysiotherapeuten met gestratificeerde fysiotherapeutische (blended) zorg worden in een RCT onderzocht.

In 2017 heeft het Wetenschappelijk College Fysiotherapie (WCF) van het KNGF een onderzoekscall uitgezet. Voor deze call konden onderzoeksvoorstellen op basis van de kennishiaten zoals beschreven in de Onderzoeksagenda Fysiotherapie ingediend worden voor financiering door het KNGF en ZonMw. Gestratificeerde fysiotherapeutische (blended) zorg bij patiënten met nek- en/of schouderklachten is één van de vier projecten gesubsidieerd vanuit deze call.

Aanleiding

Patiënten met nek- en/of schouderklachten ervaren pijn en een verminderd fysiek functioneren, resulterend in hoge directe en indirecte kosten. De fysiotherapeutische behandeling van deze klachten kan mogelijk verbeterd worden door de zorg te personaliseren op de individuele behoefte van de patiënt en gebruik te maken van eHealth-toepassingen bij patiënten die hier geschikt voor zijn. Een voorbeeld van de inzet van eHealth is e-Exercise. Binnen e-Exercise worden face-to-face fysiotherapiebehandelingen geïntegreerd aangeboden met een digitale applicatie. Momenteel is e-Exercise alleen beschikbaar voor patiënten met lage rugpijn en artrose aan de heup en/of knie.

Opzet onderzoek

Dit onderzoek richt zich op de ontwikkeling en wetenschappelijke onderbouwing van een werkwijze voor gestratificeerde fysiotherapeutische (blended) zorg en e-Exercise modules voor patiënten met nek- en/of schouderklachten. Binnen de werkwijze wordt doormiddel van de Blended Checklist gekeken of mensen geschikt zijn voor blended fysiotherapie. Patiënten die hier niet geschikt voor zijn, ontvangen een voorlichtingsboek in plaats van e-Exercise. De werkwijze en bijbehorende tools worden op haalbaarheid getest in een pilotstudie met 20 patiënten, waarna de verbeterde werkwijze en bijbehorende tools geëvalueerd worden op (kosten)effectiviteit bij 237 patiënten in een enkel-blind multicentrum cluster-gerandomiseerde trial (RCT). Patiënten in de experimentele groep krijgen een gepersonaliseerde behandeling op basis van hun geschiktheid voor blended fysiotherapie en het risico op de ontwikkeling van chronische klachten. Binnen de vergelijkingsgroep krijgen patiënten fysiotherapeutische zorg zoals dat standaard wordt aangeboden. Uitkomstmaten zijn fysiek functioneren, pijn, fysieke activiteit, zelfmanagement, gezondheid-gerelateerde kwaliteit van leven en gebruik en ervaringen van patiënten en fysiotherapeuten met gestratificeerde fysiotherapeutische (blended) zorg. Daarnaast wordt de kosteneffectiviteit in kaart gebracht. Metingen worden gedaan bij aanvang van de therapie, na 3 maanden en na 12 maanden.

Verwachte resultaten

De hypothese is dat gestratificeerde fysiotherapeutische (blended) zorg haalbaar, kosteneffectief en effectief is in vergelijking met reguliere fysiotherapie bij patiënten met nek- en/of schouderklachten. Daarbij is de verwachting dat gestratificeerde fysiotherapeutische (blended) zorg het zelfmanagement van patiënten verbetert, en daarmee de kans op terugval vermindert. Dit project voorziet fysiotherapeuten van verschillende tools die ingezet kunnen worden om de fysiotherapeutische zorg voor nek- en/of schouderklachten te personaliseren en zo efficiënt mogelijk aan te bieden.

Onderzoekers: Mark van Tilburg (Promovendus, Hogeschool Utrecht), Dr. Corelien Kloek (Hogeschool Utrecht). Hoofdaanvrager: prof. dr. Cindy Veenhof (Hogeschool Utrecht). I.s.m. UMCU, Fontys Paramedische Hogeschool, VUmc, HAN, Radboudumc, Keele University en daarnaast Academische Werkplaats Fysiotherapie, Julius Leidsche Rijn Gezondheidscentra, FysioHolland, Stichting Gezondheidscentra Eindhoven, The Health Train en Intramed. 

 

Je moet inloggen om deze content te bekijken.