Werk aan de winkel: Arbeid integreren in de fysiotherapeutische besluitvorming

Veel klachten aan het houdings- en bewegingsapparaat worden deels veroorzaakt door het werk of hebben invloed op het werk. Dit door het WCF gefinancierde project richt zich op het verbeteren van de aandacht van de fysiotherapeut voor het werk van de cliënt, het betrekken van de cliënt bij de fysiotherapeutische besluitvorming en het verbeteren van de samenwerking tussen (arbo)zorgverleners. Het effect op hersteltijd en arbeidsparticipatie wordt onderzocht met een cluster-gerandomiseerde trial (RCT).

In 2017 heeft het Wetenschappelijk College Fysiotherapie (WCF) van het KNGF een onderzoekscall uitgezet. Voor deze call konden onderzoeksvoorstellen op basis van de kennishiaten zoals beschreven in de Onderzoeksagenda Fysiotherapie ingediend worden voor financiering door het KNGF en ZonMw. Werk aan de winkel: fysiotherapeut en patiënt integreren arbeid in de fysiotherapeutische besluitvorming is één van de vier projecten gesubsidieerd vanuit deze call.

Aanleiding

Het werk is een belangrijk onderdeel van het leven van mensen. Veel klachten aan het houdings- en bewegingsapparaat worden (deels) veroorzaakt door het werk of hebben invloed op het werk. Algemeen fysiotherapeuten vinden het echter lastig om het werk van hun cliënt in hun handelen te integreren.

Opzet onderzoek

Dit project richt zich op het verbeteren van de aandacht van de fysiotherapeut voor het werk van de cliënt, het betrekken van de cliënt bij de fysiotherapeutische besluitvorming en het verbeteren van de samenwerking tussen (arbo)zorgverleners. Dit wordt gedaan met een cluster-gerandomiseerde trial (RCT), waarin de fysiotherapeuten gerandomiseerd worden. De interventie bestaat uit:

  1. een online toolkit Fysiotherapie & Werk en e-learningprogramma voor algemeen fysiotherapeuten;
  2. een online keuzehulp voor patiënten;
  3. een protocol voor het verwijzen van patiënten naar andere (arbo)zorgprofessionals;
  4. een netwerk van algemeen, bedrijfs- en arbeidsfysiotherapeuten om samenwerking binnen de fysiotherapie te stimuleren.

De uitkomstmaten zijn de hoeveelheid pijn die de patiënt heeft, beperkingen in (werkgerelateerde) activiteiten, werkverzuim, de hoeveelheid aandacht die door algemeen fysiotherapeuten wordt gegeven aan werk en de mate van tevredenheid van patiënten hierover. De data wordt verzameld bij de start van de interventie, na 4 maanden en na 8 maanden.

Verwachte resultaten

De hypothese is dat de interventie resulteert in een sneller herstel en betere arbeidsparticipatie. Daarnaast geeft dit onderzoek inzicht in factoren die invloed hebben op arbeidsparticipatie, waardoor het voor fysiotherapeuten makkelijker wordt om werk als behandeldoel in het handelen te integreren en te beslissen wanneer de patiënten doorverwezen moeten worden naar een andere (arbo)zorgprofessional.

Hoofdaanvragers: dr. Yvonne Heerkens, lector Arbeid en gezondheid, en projectleider dr. Nathan Hutting (HAN). I.s.m. Radboudumc, Saxion en Centrum Werk en Gezondheid.

 

 

U moet inloggen om deze content te bekijken.