Implementatie van valpreventie voor ouderen die de spoedeisende hulp bezoeken vanwege een valincident zonder ziekenhuisopname.

In dit WCF gefinancierde project onderzoeken we wat de optimale implementatiestrategie is om ouderen een door de fysiotherapeut gepersonaliseerd behandelprogramma aan te bieden in de context van het transmurale acute zorgpad.

Aanleiding
Jaarlijks bezoeken meer dan 100.000 ouderen een Spoed Eisende Hulp (SEH) van een ziekenhuis vanwege een valincident. Van de 70.000 die naar huis gaan bezoekt 1 op de 5 binnen een maand opnieuw de SEH vanwege een nieuw valincident. Er bestaan bewezen effectieve fysiotherapeutische behandelprogramma’s voor mensen met een hoog risico op vallen, maar hier wordt hoegenaamd geen gebruik van gemaakt door ouderen die nog niet eerder een val hebben doorgemaakt. In een haalbaarheidsstudie op de SEH van Amsterdam UMC bleek dat 70% van de ouderen wél belangstelling had voor het deelnemen aan een valpreventieprogramma. Ook hebben we hier geleerd dat het noodzakelijk is om de bestaande programma’s te personaliseren.

Opzet onderzoek

Dit project kent een cyclisch proces waarbij gestart wordt met interviews van ouderen en zorgverleners die betrokken zijn bij het zorgpad. Aan de hand hiervan worden alle stappen in het zorgpad beschreven. Daarna worden alle aspecten om de 5 maanden geëvalueerd aan de hand van een wetenschappelijke methode (het zogeheten “RE-AIM framework”). Op basis van de evaluatie worden aanpassingen gemaakt om de implementatiestrategie te verbeteren.

Verwachte resultaten

Het eindproduct betreft een handboek voor implementatie en scholingsprogramma’s voor SEH verpleegkundigen en fysiotherapeuten in de eerste lijn.

  • Hoofdaanvrager: dr. Barbara Snoeker, assisant professor, clinical epidemiologist
  • Instituut: Amsterdam UMC, locatie VUmc
  • Overige projectleden: dr. Barbara Snoeker, Edwin Geleijn BSc., prof. dr. Cindy Veenhof, prof. dr. Hein van Hout, prof. dr. Nathalie van der Velde, drs. Bernard Prins, Bouke Hepkema MSc PT, Linske Vreugdenhil MSc PT.
  • Looptijd: 36 maanden