Fysiotherapie WERKt: een gerandomiseerd, gecontroleerd onderzoek naar de (kosten-)effectiviteit van een multimodale, gepersonaliseerde, werkgeoriënteerde interventie bij ontstekingsreuma.

De fysiotherapeut kan voor mensen met reumatoïde artritis (RA) en axiale spondyloartritis (ziekte van Bechterew, afgekort axSpA) bij behoud van werk een belangrijke rol spelen. Door oefentherapie en het geven van leefstijladviezen en educatie kan de lichamelijke fitheid verbeteren, en daarmee ook het werkvermogen. Ook blijken fysiotherapeuten goed in staat te zijn om werk-specifieke interventies aan te bieden. Het is alleen nog nooit onderzocht of een geïntegreerde behandeling met deze fysiotherapeutische en werk-specifieke interventies effect heeft op het werken en kunnen blijven werken van mensen met RA/axSpA. De (kosten-)effectiviteit op ontstekingsreuma wordt onderzocht door middel van een gerandomiseerde gecontroleerde studie (RCT).

In 2019 heeft het Wetenschappelijk College Fysiotherapie (WCF) van het KNGF samen met ReumaNederland een onderzoekscall uitgezet. Voor deze gezamenlijke call konden onderzoeksvoorstellen op basis van de kennishiaten zoals beschreven in de Onderzoeksagenda Fysiotherapie ingediend worden voor financiering door het KNGF en ReumaNederland. Om mensen met ontstekingsreuma de optimale zorg te kunnen bieden is een goede wetenschappelijke onderbouwing van het handelen van fysiotherapeuten essentieel. Het doel van deze onderzoekscall was om de (arbeids-)participatie in de samenleving van mensen met ontstekingsreuma te  verbeteren door een optimale inzet van fysiotherapie. Het project dat in deze call gefinancierd is draagt de titel:

Physiotherapy WORKs: a randomized controlled trial on the (cost)effectiveness of a Physiotherapist led, multimodal, personalized, work oriented intervention in inflammatory arthritis.

(NL) Fysiotherapie WERKt: een gerandomiseerd, gecontroleerd onderzoek naar de (kosten) effectiviteit van een multimodale, gepersonaliseerde, werkgeoriënteerde interventie bij ontstekingsreuma

Aanleiding

Fysiotherapie WERKt! Aan het werk zijn en blijven (werkvermogen) is essentieel in het bestaan van de mens. Verlies van werk heeft daarom belangrijke gevolgen voor de kwaliteit van leven én een enorme economische impact. Voor mensen met ontstekingsreuma, zoals RA en axSpA is aan het werk blijven niet vanzelfsprekend door pijn, vermoeidheid, gewrichtsklachten en verminderde fitheid. Al vroeg in het ziekteproces en zelfs al vóór de diagnose verliezen mensen met RA/axSpA vaker hun baan dan gezonde mensen. Tijdige en effectieve behandelingen die werkverzuim verminderen of voorkomen zijn dus van groot belang. De fysiotherapeut kan voor mensen met RA/axSpA bij behoud van werk een belangrijke rol spelen. Door oefentherapie en het geven van leefstijladviezen en educatie kan de lichamelijke fitheid verbeteren, en daarmee ook het werkvermogen. Ook blijken fysiotherapeuten goed in staat te zijn om werk-specifieke interventies aan te bieden. Het is alleen nog nooit onderzocht of een geïntegreerde behandeling met deze fysiotherapeutische en werk-specifieke interventies effect heeft op het aan het werk zijn en blijven van mensen met RA/axSpA. Met dit onderzoek willen we nagaan of een fysiotherapeutische behandeling met gerichte oefentherapie en voorlichting én werk-specifieke behandelonderdelen, effectief is in het verbeteren van werkvermogen en klachten, en kosteneffectief is, in vergelijking met gebruikelijke zorg bij werkende mensen met ontstekingsreuma die een (dreigend) arbeidsprobleem hebben. Fysiotherapeuten ontvangen hiervoor een uitgebreide scholing, bestaande uit een scholingsavond en meerdere online modules. Indien de meerwaarde van de behandeling kan worden aangetoond, dan kan deze landelijk geïmplementeerd worden in de behandeling van alle mensen met RA of axSpA.

Opzet onderzoek

Bij deze gerandomiseerde, klinische studie worden mensen met RA/axSpA die een (dreigend) probleem ervaren met hun werk, na een screening door hun reumatoloog, gevraagd om mee te doen. Na toestemming worden zij geloot: de ene helft krijgt de experimentele behandeling van een gespecialiseerde fysiotherapeut, de andere helft continueert de gebruikelijke zorg. Na de onderzoeksperiode kunnen deelnemers uit de controlegroep alsnog de experimentele behandeling krijgen. Alle deelnemers vullen op vier momenten een vragenlijst in.

Verwachte resultaten

Fysiotherapeuten ontvangen hiervoor een uitgebreide scholing, bestaande uit een scholingsavond en meerdere online modules. Indien de meerwaarde van de behandeling kan worden aangetoond, dan kan deze landelijk geïmplementeerd worden in de behandeling van alle mensen met RA of axSpA.

Hoofdaanvrager

Prof. dr. T.M.P. Vliet Vlieland, Orthopedie, in het bijzonder doelmatigheid van revalidatieprocessen (LUMC).

Je moet inloggen om deze content te bekijken.