Borstkanker [evidence statement]

A.1 Medische interventies

In dit hoofdstuk worden de gevolgen beschreven van medische behandelingen ((plastische) chirurgie, radiotherapie, systeemtherapie en palliatieve zorg), die mogelijk een indicatie zijn voor fysiotherapie en de relevante comorbiditeit en persoonlijke factoren die mede het beloop en de prognose van borstkanker kunnen bepalen en dus van belang zijn bij een fysiotherapeutische behandeling.

Fysiotherapie richt zich op het behandelen en/of voorkomen van de mogelijke gevolgen van medische interventies. Daarnaast komt er ook steeds meer aandacht voor de psychosociale gevolgen van borstkanker. Hoewel fysiotherapie niet primair is aangewezen om de psychosociale gevolgen te behandelen, hangen deze samen met de gezondheidsproblemen en kan de fysiotherapeut hierin een signalerende functie hebben.

De in de literatuur beschreven, meest voorkomende, behandelbare stoornissen in vorm en functie voor de fysiotherapeut zijn: mobiliteitsbeperking (inclusief adhesies en axillary web syndroom (AWS)), lymfoedeem, pijn, spierkrachtverlies, vermoeidheid en bewegingsangst.

Ten gevolge van de stoornissen in vorm en functie kunnen ook problemen ontstaan op het niveau van activiteiten en participatie, zoals beperkingen in adl (algemene dagelijkse levensverrichtingen), verminderde kwaliteit van leven, bewegingsangst en depressie, met als gevolg bijvoorbeeld meer ziekteverzuim en sociale beperkingen.