Acuut knieletsel [evidence statement]

Auteurs | Ontwikkeling

Auteurs

 • F.A.M. Brooijmans MSc, B&sis fysiotherapie Eindhoven, promovendus Huisartsengeneeskunde Erasmus Universiteit Rotterdam (WALK-studie).
 • Dr. A.F.T. Lenssen, fysiotherapeut/onderzoeker: afdeling Fysiotherapie, Academisch ziekenhuis Maastricht.
 • N. van Melick MSc, fysiotherapeut, sportfysiotherapeut i.o., bewegingswetenschapper, Funqtio, Steyl.
 • Dr. J. Knoop, Beleidsmedewerker Kwaliteit van de vakuitoefening, Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF).
 • G. Rondhuis (†), fysiotherapeut, OREC Hilversum.
 • C.W.M. Neeleman-van der Steen MSc., adviseur eerstelijnszorg bij ROS Caransscoop, Beekbergen.
 • I.J.R. Tak, fysiotherapeut MScPT, MScPTSports, Fysiotherapie Utrecht Oost, Centrum voor Gezondheid, Beweging en Sport
 • Masteropleiding Sportfysiotherapie NPi/AVANS+, afdeling Orthopedie, Academisch Medisch Centrum Amsterdam.
 • W. Hullegie, sportfysiotherapeut en zelfstandig onderzoeker; directeur FysioGym Topsport/Fysiotherapie Hullegie&Richter; consulent FysioHolland Twente, Enschede.
 • Dr. E. Hendriks, fysiotherapeut, Fysiotherapie Maasstaete, Druten.
 • R.P.A. Janssen, orthopedisch chirurg, Orthopedisch Centrum Máxima, Máxima Medisch Centrum, Eindhoven.

Totstandkoming

Dit evidence statement is tot stand gekomen in opdracht van het KNGF. De auteurs zijn veel dank verschuldigd aan Gerard Rondhuis, die mede gestalte heeft gegeven aan dit statement en de knierevalidatie in Nederland op de kaart heeft gezet.

 

Werkgroep

 • F.A.M. Brooijmans MSc, B&sis fysiotherapie Eindhoven, promovendus Huisartsengeneeskunde Erasmus Universiteit Rotterdam (WALK-studie)
 • Dr. E. Hendriks, fysiotherapeut, Fysiotherapie Maasstaete, Druten
 • W. Hullegie, sportfysiotherapeut en zelfstandig onderzoeker; directeur FysioGym Topsport/Fysiotherapie Hullegie&Richter; consulent FysioHolland Twente, Enschede, als afgevaardigde van de Nederlandse Vereniging voor Fysiotherapie in de Sportgezondheidszorg (NFVS)
 • R.P.A. Janssen, orthopedisch chirurg, Orthopedisch Centrum Máxima, Máxima Medisch Centrum, Eindhoven, als afgevaardigde van de Nederlandse Orthopedische vereniging (NOV) en de Nederlandse Vereniging voor Arthroscopie (NVA)
 • Dr. A.F.T. Lenssen, fysiotherapeut/onderzoeker: afdeling Fysiotherapie, Academisch ziekenhuis Maastricht
 • C.W.M. Neeleman-van der Steen MSc., adviseur eerstelijnszorg bij ROS Caransscoop, Beekbergen
 • G. Rondhuis (†), fysiotherapeut, OREC Hilversum
 • I.J.R. Tak, fysiotherapeut MScPT, MScPTSports, Fysiotherapie Utrecht Oost, Centrum voor Gezondheid, Beweging en Sport, Masteropleiding Sportfysiotherapie NPi/AVANS+, afdeling Orthopedie, Academisch Medisch Centrum Amsterdam

De volgende auteurs zijn met name in de laatste ontwikkelfase betrokken geweest:

 • N. Engelen-van Melick MSc, fysiotherapeut, sportfysiotherapeut i.o., bewegingswetenschapper, Funqtio, Steyl.
 • Dr. J. Knoop, Beleidsmedewerker Kwaliteit van de vakuitoefening, Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF).

Naamsvermelding als referent betekent niet dat iedere referent het Evidence Statement inhoudelijk op elk detail onderschrijft.

 

Ontwikkeling van het Evidence Statement

Dit evidence statement is opgebouwd conform een verkorte versie van de Methode voor ontwikkeling, implementatie en bijstelling van KNGF-richtlijnen van Van der Wees et al. (2007). De aanbevelingen zijn opgesteld op basis van wetenschappelijke evidentie, waar nodig aangevuld met best-practice. Voor het beoordelen van de kwaliteit van de studies is gebruikgemaakt van de PEDro-richtlijnen (bij RCT’s) en de Cochranelijsten (bij prospectieve cohortstudies). Gezocht is naar relevante literatuur tot en met 20 januari 2015 in de databases van MEDLINE, CINAHL, PEDro, EMBASE en de Cochrane Library.