Acuut knieletsel [evidence statement]

Inleiding

Zie ook noot 1 - Het doel van dit statement is:

  1. het fysiotherapeutisch diagnostisch proces en het methodisch handelen bij patiënten die met een acuut knieletsel bij de (sport)fysiotherapeut komen te onderbouwen met wetenschappelijk bewijs en
  2. de kwaliteit van het (sport)fysiotherapeutisch handelen te bevorderen.

Er is gezocht naar een antwoord op de volgende vragen:

  1. Welke onderdelen van het fysiotherapeutisch diagnostisch onderzoek zijn betrouwbaar, valide en bruikbaar voor de dagelijkse praktijk bij patiënten met een acuut knieletsel?
  2. Hoe kan vanuit het fysiotherapeutisch diagnostisch proces een behandelplan opgesteld worden voor patiënten met een acuut knieletsel?

Het statement is een handleiding voor de practicus. Wetenschappelijke onderbouwing wordt toegelicht in de noten.

De werkwijze die is gehanteerd bij de ontwikkeling van dit statement en de literatuursearch is opgenomen in noot 1.

Noot 1 Ontwikkeling van het Evidence Statement

Noot 1 Dit evidence statement is opgebouwd conform een verkorte versie van de Methode voor ontwikkeling, implementatie en bijstelling van KNGF-richtlijnen van Van der Wees et al. (2007). De aanbevelingen zijn opgesteld op basis van wetenschappelijke evidentie, waar nodig aangevuld met best-practice. Voor het beoordelen van de kwaliteit van de studies is gebruikgemaakt van de PEDro-richtlijnen (bij RCT’s) en de Cochranelijsten (bij prospectieve cohortstudies). Gezocht is naar relevante literatuur tot en met 20 januari 2015 in de databases van MEDLINE, CINAHL, PEDro, EMBASE en de Cochrane Library.