Acuut knieletsel [evidence statement]

A.3 Afbakening van de populatie

Dit evidence statement heeft betrekking op de diagnostiek van acute knieletstels zowel bij kinderen als volwassenen (Bulloch et al., 2003; Ramski et al., 2014.