Revalidatie na voorste-kruisbandreconstructie [evidence statement]

C.3.1 Behandelprotocol fase 1

Fase 1

Zie ook noot 8, noot 9, noot 10, noot 11, noot 12, noot 13, noot 14, noot 15 en noot 16

Doel: verminderen hydrops/synovitis, extensie 0°, willekeurige quadricepscontrole en dynamisch looppatroon (Shelbourne & Gray, 1997; Meuffels et al., 2012). Dit doel zal bij een normaal beloop na 6-8 weken bereikt zijn (Millet et al., 2001; Van Grinsven et al., 2010).

 

1 Functieniveau

a. Mobiliteit

 • Passieve mobilisaties van de patella, zowel mediaal-lateraal als caudaal-craniaal, indien de patellamobiliteit links en rechts ongelijk is (Noyes et al., 1992). (noot 8). Streef naar een goede mobiliteit van de patella (mobiliteit links = mobiliteit rechts) binnen 4-6 weken.
 • Geleid actief oefenen en/of passieve mobilisaties van de extensie, indien actief geen volledige extensie behaald kan worden. Bij een extensiebeperking ≥ 10°: ‘heel props’ (doorhangen), eventueel met extra gewicht op knie (Noyes et al., 1992; De Carlo & McDivitt, 2006). Streef naar 0° extensie binnen 2-4 weken (Shelbourne & Nitz, 1990; Noyes et al., 1992; Millet et al., 2001; De Carlo & McDivitt, 2006). (noot 9)
 • ‘Heel slides’ ter verbetering van de flexie-ROM (De Carlo & McDivitt, 2006). Streef naar 120-130° flexie binnen 4-6 weken (Shelbourne & Nitz, 1990; Noyes et al., 1992; Millet et al., 2001; De Carlo & McDivitt, 2006). (noot 9

In geval van warmte, hydrops en/of een toename van pijn als reactie op mobilisaties:

 • Evalueer de therapie en stel deze bij door rust in te lassen, door cryotherapie te geven (eventueel met compressie) en/of (in overleg met de behandelend medisch specialist of huisarts) NSAID's (Millet et al., 2001).
  NB. Cryotherapie heeft invloed op pijn, maar niet op hydrops (Raynor et al., 2005; Waterman et al., 2012). (noot 10

b. Kracht

Noot 11 Dosering Trainingsprikkels

 • Motorische reactivering van de m. quadriceps: aanspannen van de m. quadriceps in langzit, oftewel actieve knie-extensie (De Carlo & McDivitt, 2006; Isberg et al., 2006). Maak ter ondersteuning eventueel gebruik van facilitatietechnieken of elektrostimulatie indien actieve aanspanning van de m. quadriceps onmogelijk is (Wright et al., 2008; Kim et al., 2010). (noot 12)
 • Isometrische quadricepsoefeningen (‘active straight leg raises’, ASLR) (Shaw et al., 2005; De Carlo & McDivitt, 2006) (noot 13), opgebouwd naar concentrische en excentrische oefeningen (noot 14), mits de knie niet reageert met warmte, hydrops en/of toename van pijn (Gerber et al., 2007a; Gerber et al., 2007b; Andersson et al., 2009; Gerber et al., 2009).
 • Quadricepstraining in gesloten keten (ROM 0°-60°) met behulp van de ‘leg press’, met de ‘squat’ en met de ‘step-up’ (Shelbourne & Gray, 1997; De Carlo & McDivitt, 2006; Heijne & Werner, 2007; Risberg et al., 2007; Van Grinsven et al., 2010). (noot 15)
 • Bij een BPTB-graft: vanaf week 4 quadricepsoefeningen in een open keten met extra weerstand (zoals leg extension) met ROM 90-45° (Heijne & Werner, 2007; Escamilla et al., 2012). Bij een HS-graft: vanaf week 4 quadricepsoefeningen in een open keten, maar zonder extra weerstand, met ROM 90-45° (Fukuda et al., 2013). Zowel bij een BPTB- als bij een HS-graft is het vanaf week 5 mogelijk om elke week in 10° meer extensie te trainen: in week 5 met ROM 90-30° en in week 6 met ROM 90-20° (De Carlo & McDivitt, 2006; Heijne & Werner, 2007; Wright et al., 2008; Andersson et al., 2009; Glass et al., 2010; Van Grinsven et al., 2010; Escamilla et al., 2012). (noot 15
 • Concentrische en excentrische training van:
  • de gluteaalmusculatuur met abductie in zijligging of abductie in stand (= ‘side kick’) en ‘crab walks’;
  • de hamstrings met ‘goodmorning’, heupextensie in buikligging of stand (= ‘rear kick’) en
  • de kuitmusculatuur met ‘standing heel raises’ (Risberg et al., 2007).

Krachttraining in fase 1

 

2 Activiteiten- en participatieniveau

a. Neuromusculair

Noot 16 Neuromusculaire training

 • Neuromusculaire training op beide benen, bijvoorbeeld op de kantelplank (voor-achterwaarts bewegen) of met gewicht verplaatsen (Risberg & Holm, 2009), geleidelijk uit te breiden met:
  •  op de kantelplank door het aanbrengen van minimale balansverstoringen door aan het bekken of de schouders van de patiënt te duwen en/of te trekken, zonder dat de patiënt kan zien wat de behandelaar doet, zodat anticipatie op de verstoring niet mogelijk is;
  • oefenen op 1 been;
  • oefenen op een steeds minder stabiele ondergrond;
  • oefenen met gesloten ogen;
  • dubbeltaken: motorisch-motorisch (bijvoorbeeld op een oefentol staan en een bal vangen en gooien) of motorisch-cognitief (bijvoorbeeld op een oefentol staan en een rekensom of leestaak uitvoeren).
 • Besteed aandacht aan een goede positie van romp, bekken, heup en knie (romplateroflexie, heup- en knieflexie, dynamische  en (Risberg et al., 2007; Van Grinsven et al., 2010; Tsai & Powers, 2012). Maak bij het aanleren van de juiste techniek gebruik van  en niet van expliciet leren. 

b. Wandelen en fietsen

 • Steun nemen op het geopereerde been, eventueel met gebruikmaking van krukken (Shelbourne & Nitz, 1990; Tyler et al., 1998; De Carlo & McDivitt, 2006). De patiënt moet met krukken blijven lopen zolang het looppatroon zonder krukken nog niet goed is (geen actieve extensie). Oefen het looppatroon in wisselende tempo’s en op verschillende ondergronden (De Carlo & McDivitt, 2006).
 • Fietsen op een hometrainer als de knieflexie circa 100° is (Shelbourne & Gray, 1997; Risberg et al., 2007), wat in eerste instantie is bedoeld als mobiliserende oefening en als warming-up.

Van een afwijkend beloop is sprake:

 • als de wond zich niet sluit of als er infectie optreedt: verwijs de patiënt terug naar de behandelend medisch specialist;
 • als er na 6-8 weken nog steeds sprake is van een fors verminderde mobiliteit van de patella: overleg met de behandelend medisch specialist in verband met het risico op hetinfrapatellar contracture syndrome (Paulos et al., 1987, 1994; Heard et al., 2013);
 • als na 6-8 weken de (belaste) extensie minder is dan 0° of de extensie afneemt: overleg met de behandelend medisch specialist vanwege het risico op artrofibrose of cyclops (Shelbourne et al., 1991; Millet et al., 2001);
 • als er na 6-8 weken nog geen willekeurige controle is van de m. quadriceps: overleg met de behandelend medisch specialist;
 • als de patiënt na 6-8 weken nog steeds een afwijkend looppatroon heeft (niet kunnen extenderen van de knie in de late zwaaifase en het midden van de standfase), waarbij er een aanhoudende cocontractie is van de m. quadriceps en de hamstrings: train het looppatroon voordat wordt overgegaan naar fase 2.

Criteria om te kunnen starten met fase 2

 • Goede wondheling: gesloten wonden, geen infectie.
 • Geen pijn in de knie bij belaste oefeningen in fase 1 (VAS) (Noyes et al., 1992).
 • Minimale hydrops/synovitis (Noyes et al., 1992; Van Grinsven et al., 2010).
 • Normale mobiliteit van de patella (Noyes et al., 1992).
 • Volledige extensie (0°) en een flexie van minimaal 120-130° (Noyes et al., 1992; Shelbourne & Gray, 1997; De Carlo & McDivitt, 2006; Van Grinsven et al., 2010).
 • Willekeurige aanspanning van de m. quadriceps (Shelbourne & Gray, 1997; De Carlo & McDivitt, 2006; Van Grinsven et al., 2010).
 • Actief dynamisch looppatroon zonder krukken (Verkorte Ganganalyselijst Nijmegen).
 • Kwalitatief correcte uitvoering van de neuromusculaire oefeningen in fase 1 (zie 2a).
 • Rapportage naar de behandelend medisch specialist.

Noot 8 Patellamobilisaties

Noot 8

Niveau van bewijs

Niveau 4. Wanneer de patellamobiliteit (craniaal-caudaal en mediaal-lateraal) van de aangedane zijde beperkt is ten opzichte van de niet-aangedane zijde, is het vroeg starten met patellamobilisaties belangrijk om te voorkomen dat er op langere termijn problemen optreden in de mobiliteit (Noyes et al., 1992).

 

Noot 9 Geleid actieve en/of passieve mobilisaties extensie en flexie

Noot 9

Niveau van bewijs

Niveau 4. Streef ernaar dat 2-4 weken postoperatief een volledige (0 graden) en belaste extensie en 120-130° flexie is bereikt. Als een knie reageert op mobilisaties met warmte, hydrops en/of een toename van pijn, dient deze therapie te worden geëvalueerd en eventueel aangepast. Las rust in, geef cryotherapie en/of neem contact op met de behandelend medisch specialist of huisarts voor NSAID’s (Millet et al., 2001).

 

Noot 10 Cryotherapie

Noot 10

Niveau van bewijs

Niveau 2. Over cryotherapie in de fysiotherapeutische fase van de revalidatie zijn erg weinig studies van goede kwaliteit beschikbaar. Een meta-analyse laat zien dat cryotherapie een significante invloed heeft op pijn, maar niet op de passieve ROM of op hydrops. Cryotherapie wordt alleen toegepast in de eerste fase van de revalidatie (Raynor et al., 2005). Mogelijk leidt cryotherapie in combinatie met compressie tot een grotere afname van de pijn dan cryotherapie alleen (Waterman et al., 2012).

 

Noot 11 Dosering trainingsprikkels

Noot 11

Niveau van bewijs

Niveau 4. Het aantal series en herhalingen voor de verschillende fasen van de revalidatie is niet vastgelegd, omdat er geen literatuur bekend is die dit beschrijft (Augustsson, 2012). De dosering van de trainingsprikkel is afhankelijk van het trainingsdoel.

 

Noot 12 Elektrostimulatie

Noot 12

Niveau van bewijs

Niveau 1. Elektrostimulatie kan een toegevoegde waarde hebben op sneller herstel van hydrops en pijn en een minder snelle afname van quadricepskracht. Op lange termijn (6-12 maanden) zijn er echter geen verschillen tussen patiënten die wel of geen elektrostimulatie hebben gehad. Het is aangetoond dat elektrostimulatie gecombineerd met oefenen effectiever is dan elektrostimulatie alleen (Paternostro-Sluga et al., 1999; Fitzgerald et al., 2003; Wright et al., 2008; Kim et al., 2010; Feil et al., 2011; Imoto 2011; Ediz et al., 2012).

 

Niveau van bewijs

Niveau 4. De werkgroep is van mening dat elektrostimulatie een zinvolle aanvulling kan zijn in het proces van motorische reactivering van met name de m. quadriceps in de eerste weken na de operatie.

 

Noot 13 Isometrische quadricepsoefeningen

Noot 13

Niveau van bewijs

Niveau 2. Isometrische oefeningen voor de m. quadriceps (‘active straight leg raises’; ASLR) zijn al vanaf het begin van de revalidatie veilig. Ze hebben voornamelijk invloed op de neuromusculaire controle, maar zorgen op lange termijn niet voor meer krachttoename (Shelbourne & Nitz, 1990; Shaw et al., 2005; Isberg et al., 2006).

 

Noot 14 Excentrisch trainen

Noot 14

Niveau van bewijs

Niveau 2. Excentrische training van de m. quadriceps en gluteaalmusculatuur kan veilig al in de vroege fase van de revalidatie ingezet worden (Gerber et al., 2007a, 2007b; Andersson et al., 2009; Gerber et al., 2009). Ook het oefenen van een normaal looppatroon bevat een excentrische component (Novachech 1995; Novacheck, 1998). Excentrische training geeft een grotere toename in spiervolume en een grotere toename in kracht dan concentrische training (Gerber et al., 2007a, 2007b; Gerber et al., 2009; Lobb et al., 2012). Ook de hamstrings zullen excentrisch getraind moeten worden.

 

Noot 15 Open versus gesloten keten krachtoefeningen

Noot 15

Niveau van bewijs

Niveau 1. Uit verschillende RCT’s blijkt dat al vroeg (vanaf week 2) gestart kan worden met gesloten-ketenoefeningen. Deze oefeningen verminderen de pijn, verhogen de kracht en verbeteren de subjectieve functie van de knie (Bynum et al., 1995; Mikkelsen et al., 2000; Morrissey et al., 2002; Perry et al., 2005).

Bij een bone-patellar tendon-bone (BPTB) graft kunnen vanaf de vierde week zonder risico open-ketenoefeningen in een beperkte ROM aan de training worden toegevoegd. Bij een hamstring (HS) graft kan alleen zonder risico in een open keten worden geoefend in een beperkte ROM (90-45°) en bovendien zonder extra weerstand; extra weerstand kan pas na 12 weken zonder risico worden toegevoegd (Heijne & Werner, 2007; Fukuda et al., 2013). Te vroeg uitvoeren van open-ketenoefeningen geeft risico op elongatie van de graft (Escamilla et al., 2012).

Knie-extensie kan het beste zowel in gesloten als in open keten worden geoefend (Wright et al., 2008; Andersson et al., 2009; Glass et al., 2010; Lobb et al., 2012). Knieflexie kan vanaf de vroege fase zonder risico al in open keten worden geoefend bij beide grafttypen (Mesfar & Shirazi-Adl, 2008). Ook open-ketenoefeningen voor de heup (gluteaalmusculatuur) kunnen al zonder risico in de vroege fase worden uitgevoerd.

 

Noot 16 Neuromusculaire training

Noot 16

Niveau van bewijs

Niveau 2. De VKB heeft niet alleen een mechanische functie, maar bestaat voor circa 2,5% uit mechanoreceptoren, waardoor de VKB via een reflexboog invloed heeft op de neuromusculaire controle van de knie. Mechanoreceptoren geven informatie over de positieveranderingen van het gewricht, maar waarschijnlijk is hun primaire rol het signaleren van de eindstand van het gewricht in combinatie met het faciliteren van beschermende reflexen (Zimny 1986; Williams et al., 2001; Melnyk et al., 2007). Zodra er een VKB-ruptuur optreedt, is dit mechanisme verstoord. Ook na reconstructie is er geen nieuwe ingroei van mechanoreceptoren.

 • Het is belangrijk om in de vroege fase te starten met neuromusculaire training. Neuromusculaire training kan bestaan uit balansoefeningen, agilitytraining en plyometrie. Naast krachttraining is ook neuromusculaire training van belang voor de opbouw van kracht, coördinatie en proprioceptie (Liu-Ambrose et al., 2003; Cooper et al., 2005; Risberg et al., 2007; Risberg & Holm, 2009; Kruse et al., 2012; Baltaci et al., 2013; Gokeler et al., 2013).
 • Besteed aandacht aan de kwaliteit van bewegen, zoals beheersing van de dynamische knievalgus en romplateroflexie en voldoende heup- en knieflexie, omdat bekend is dat dit predisponerende factoren zijn voor een re-ruptuur of een contralaterale ruptuur (Hewett et al., 2005; Zazulak et al., 2007; Paterno et al., 2010; Engelen-van Melick et al., 2013). Maak tijdens de training gebruik van impliciet leren, zodat ook bij vermoeidheid of stress de correcte bewegingspatronen uitgevoerd worden (Benjaminse & Otten, 2011). De tijd tussen initieel grondcontact en het ruptureren van de VKB bedraagt 17-70 milliseconden, terwijl de tijd tussen ligamentair letsel en de start van de artrokinematische reflex 30-80 milliseconden bedraagt en een willekeurige spiercontractie pas optreedt na 120-180 milliseconden. De mate van preactivatie zou dus in belangrijke mate bescherming kunnen bieden tegen een re-ruptuur. Perturbatietraining blijkt een goed middel om deze reflexmatige gewrichtsstabilisatie te beïnvloeden (Williams et al., 2001).
  • Ageberg E, Thomeé R, Neeter C, Silbernagel KG, Roos EM. Muscle strength and functional performance in patients with anterior cruciate ligament injury treated with training and surgical reconstruction or training only: a two to five-year followup. Arthritis Rheum. 2008;59(12):1773-9.
  • Andersson D, Samuelsson K, Karlsson J. Treatment of anterior cruciate ligament injuries with special reference to surgical technique and rehabilitation: an assessment of randomized controlled trials. Arthroscopy. 2009;25(6):653-85.
  • Ardern CL, Taylor NF, Feller JA, Webster KE. Return-to-sport outcomes at 2 to 7 years after anterior cruciate ligament reconstruction surgery. Am J Sports Med. 2012;40(1):41-8.
  • Ardern CL, Taylor NF, Feller JA, Whitehead TS, Webster KE. Psychological responses matter in returning to preinjury level of sport after anterior cruciate ligament reconstruction surgery. Am J Sports Med. 2013;41(7):1549-58.
  • Ardern CL, Webster KE, Taylor NF, Feller JA. Return to sport following anterior cruciate ligament reconstruction surgery: a systematic review and meta-analysis of the state of play. Br J Sports Med. 2011a;45(7):596-606.
  • Ardern CL, Webster KE, Taylor NF, Feller JA. Return to the preinjury level of competitive sport after anterior cruciate ligament reconstruction surgery: two-thirds of patients have not returned by 12 months after surgery. Am J Sports Med. 2011b;39(3):538-43.
  • Augustsson J. Documentation of strength training for research purposes after ACL reconstruction. Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc. 2012.
  • Baltaci G, Harput G, Haksever B, Ulusoy B, Ozer H. Comparison between Nintendo Wii Fit and conventional rehabilitation on functional performance outcomes after hamstring anterior cruciate ligament reconstruction: prospective, randomized, controlled, double-blind clinical trial. Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc. 2013;21(4):880-7.
  • Barber-Westin SD, Noyes FR. Factors used to determine return to unrestricted sports activities after anterior cruciate ligament reconstruction. Arthroscopy. 2011a;27(12):1697-705.
  • Barber-Westin SD, Noyes FR. Objective criteria for return to athletics after anterior cruciate ligament reconstruction and subsequent reinjury rates: a systematic review. Phys Sportsmed. 2011b;39(3):100-10.
  • Benjaminse A, Otten E. ACL injury prevention, more effective with a different way of motor learning? Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc. 2011;19(4):622-7.
  • Brooijmans F. Evidence Based Statement knie: acute letsels; diagnostiek en aanbevelingen voor behandeling.
  • Brophy RH, Schmitz L, Wright RW, Dunn WR, Parker RD, Andrish JT, et al. Return to play and future ACL injury risk after ACL reconstruction in soccer athletes from the Multicenter Orthopaedic Outcomes Network (MOON) group. Am J Sports Med. 2012;40(11):2517-22.
  • Bynum EB, Barrack RL, Alexander AH. Open versus closed chain kinetic exercises after anterior cruciate ligament reconstruction. A prospective randomized study. Am J Sports Med. 1995;23(4):401-6.
  • Chmielewski TL, Hurd WJ, Rudolph KS, Axe MJ, Snyder-Mackler L. Perturbation training improves knee kinematics and reduces muscle co-contraction after complete unilateral anterior cruciate ligament rupture. Phys Ther. 2005;85(8):750-4.
  • Chmielewski TL, Jones D, Day T, Tillman SM, Lentz TA, George SZ. The association of pain and fear of movement/reinjury with function during anterior cruciate ligament reconstruction rehabilitation. J Orthop Sports Phys Ther. 2008;38(12):746-53.
  • Christensen JC, Goldfine LR, West HS. The effects of early aggressive rehabilitation on outcomes after anterior cruciate ligament reconstruction using autologous hamstring tendon: a randomized clinical trial. J Sport Rehabil. 2013.
  • Claes S, Verdonk P, Forsyth R, Bellemans J. The ‘ligamentization’ process in anterior cruciate ligament reconstruction: what happens to the human graft? A systematic review of the literature. Am J Sports Med. 2011;39(11):2476-83.
  • Cooper RL, Taylor NF, Feller JA. A randomised controlled trial of proprioceptive and balance training after surgical reconstruction of the anterior cruciate ligament. Res Sports Med. 2005;13(3):217-30.
  • Courtney CA, Rine RM. Central somatosensory changes associated with improved dynamic balance in subjects with ACL deficiency. Gait Posture. 2006;24(2):190-5.
  • De Carlo MS, McDivitt R. Rehabilitation of patients following autogenic bone-patellar tendon-bone ACL reconstruction: a 20-year perspective. N Am J Sports Phys Ther. 2006;1(3):108-23.
  • Decker LM, Moraiti C, Stergiou N, Georgoulis AD. New insights into anterior cruciate ligament deficiency and reconstruction through the assessment of knee kinematic variability in terms of nonlinear dynamics. Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc. 2011;19(10):1620-33.
  • Ediz L, Ceylan MF, Turktas U, Yanmis I, Hiz O. A randomized controlled trial of electrostimulation effects on effusion, swelling and pain recovery after anterior cruciate ligament reconstruction: a pilot study. Clin Rehabil. 2012;26(5):413-22.
  • Eitzen I, Holm I, Risberg MA. Preoperative quadriceps strength is a significant predictor of knee function two years after anterior cruciate ligament reconstruction. Br J Sports Med. 2009;43(5):371-6.
  • Ekegren CL, Miller WC, Celebrini RG, Eng JJ, Macintyre DL. Reliability and validity of observational risk screening in evaluating dynamic knee valgus. J Orthop Sports Phys Ther. 2009;39(9):665-74.
  • Engelen-van Melick N, Cingel REH van, Tijssen MPW, Nijhuis-van der Sanden MWG. Assessment of functional performance after anterior cruciate ligament reconstruction: a systematic review of measurement procedures. Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc. 2013;21(4):869-79.
  • Escamilla RF, Macleod TD, Wilk KE, Paulos L, Andrews JR. Anterior cruciate ligament strain and tensile forces for weight-bearing and non-weight-bearing exercises: a guide to exercise selection. J Orthop Sports Phys Ther. 2012;42(3):208-20.
  • Feil S, Newell J, Minogue C, Paessler HH. The effectiveness of supplementing a standard rehabilitation program with superimposed neuromuscular electrical stimulation after anterior cruciate ligament reconstruction: a prospective, randomized, single-blind study. Am J Sports Med. 2011;39(6):1238-47.
  • Fitzgerald GK, Piva SR, Irrgang JJ. A modified neuromuscular electrical stimulation protocol for quadriceps strength training following anterior cruciate ligament reconstruction. J Orthop Sports Phys Ther. 2003;33(9):294-501.
  • Flanigan DC, Everhart JS, Pedroza A, Smith T, Kaeding CC. Fear of reinjury (kinesiophobia) and persistent knee symptoms are common factors for lack of return to sport after anterior cruciate ligament reconstruction. Arthroscopy. 2013;29(8):1322-9.
  • Franczuk B, Fibiger W, Kukielka R, Jasik-Tyrkalska B, Trabka R. Early rehabilitation after arthroscopic reconstruction of the anterior cruciate ligament. Orthop Traumatol Rehabil. 2004;6(4):416-22.
  • Frank RM, McGill KC, Bush-Joseph CA, Bach BR Jr, Verma NN, Slabaugh MA. An institution-specific analysis of ACL reconstruction failure. J Knee Surg. 2012;25(2):143-9.
  • Frosch KH, Stengel D, Brodhun T, Stietencron I, Holsten D, Jung C, et al. Outcomes and risks of operative treatment of rupture of the anterior cruciate ligament in children and adolescents. Arthroscopy. 2010;26(11):1539-50.
  • Fukuda TY, Fingerhut D, Coimbra Moreira V, Ferreira Camarina PM, Folco Scodeller N, Duarte A, et al. Open kinetic chain exercises in a restricted range of motion after anterior cruciate ligament reconstruction. A randomized controlled clinical trial. Am J Sports Med. 2013;41(4):788-94.
  • Georgoulis AD, Moraiti C, Ristanis S, Stergiou N. A novel approach to measure variability in the ACL deficient knee during walking: the use of approximate entropy in orthopaedics. J Clin Moni Comput. 2006;20(1):11-8.
  • Gerber JP, Marcus RL, Dibble LE, Greis PE, Burks RT, LaSatyo PC. Effects of early progressive eccentric exercise on muscle structure after anterior cruciate ligament reconstruction. J Bone Joint Surg Am. 2007a;89(3):559-70.
  • Gerber JP, Marcus RL, Dibble LE, Greis PE, Burks RT, LaSatyo PC. Safety, feasibility, and efficacy of negative work exercise via eccentric muscle activity following anterior cruciate ligament reconstruction. J Orthop Sports Phys Ther. 2007b;37(10):10-8.
  • Gerber JP, Marcus RL, Dibble LE, Greis PE, Burks RT, LaSatyo PC. Effects of early progressive eccentric exercise on muscle size and function after anterior cruciate ligament reconstruction: a 1-year follow-up study of a randomized clinical trial. Phys Ther. 2009;89(1):51-9.
  • Glass R, Waddell J, Hoogenboom B. The effects of open versus closed kinetic chain exercises on patients with ACL deficient or reconstructed knees: a systematic review. N Am J Sports Phys Ther. 2010;5(2):74-84.
  • Gokeler A, Bisschop M, Benjaminse A, Myer GD, Eppinga P, Otten E. Quadriceps function following ACL reconstruction and rehabilitation: implications for optimization of current practices. Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc. 2013.
  • Grinsven S van, Cingel REH van, Holla CJM, Loon CJ van. Evidence-based rehabilitation following anterior cruciate ligament reconstruction. Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc. 2010;18(8):1128-44.
  • Gustavsson A, Neeter C, Thomeé P, Silbernagel KG, Augustsson J, Thomeé R, et al. A test battery for evaluating hop performance in patients with an ACL injury and patients who have undergone ACL reconstruction. Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc. 2006;14(8):778-88.
  • Hamner DL, Brown CH Jr, Steiner ME, Hecker AT, Hayes WC. Hamstring tendon grafts for reconstruction of the anterior cruciate ligament: biomechanical evaluation of the use of multiple strands and tensioning techniques. J Bone Joint Surg Am. 1999;81(4):549-57.
  • Handl M, Drzík M, Cerulli G, Povýsil C, Chlpík J, Varga F, et al. Reconstruction of the anterior cruciate ligament: dynamic strain evaluation of the graft. Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc. 2007;15(3):233-41.
  • Heard WMR, Chahal J, Bach BR. Recognizing and managing complications in ACL reconstruction. Sports Med Arthrosc Rev. 2013;21(2):106-12.
  • Heijne A, Werner S. Early versus late start of open kinetic chain quadriceps exercises after ACL reconstruction with patellar tendon or hamstring grafts: a prospective randomized outcome study. Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc. 2007;15(4):402-14.
  • Hewett TE, Myer GD, Ford KR, Heidt RS, Colosimo AJ, McLean SG, et al. Biomechanical measures of neuromuscular control and valgus loading of the knee predict anterior cruciate ligament injury risk in female athletes. A prospective study. Am J Sports Med. 2005;33(4):492-501.
  • Hewett TE, Myer GD, Ford KR, Slauterbeck JR. Dynamic neuromuscular analysis training for preventing anterior cruciate ligament injury in female athletes. Instr Course Lect. 2007;56:397-406.
  • Imoto AM, Pecin S, Melo Almeida GJ, Saconato H, Atallah AN. Effectiveness of electrical stimulation on rehabilitation after ligament and meniscal injuries: a systematic review. Sao Paulo Med J. 2011;129(6):414-23.
  • Ireland ML. The female ACL: why is it more prone to injury? Orthop Clin North Am. 2002;33(4):637-51.
  • Isberg J, Faxén E, Brandsson S, Eriksson BI, Kärrholm J, Karlsson J. Early active extension after anterior cruciate ligament reconstruction does not result in increased laxity of the knee. Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc. 2006;14(11):1108-15.
  • Janssen RPA, Scheffler SU. Intra-articular remodeling of hamstring tendons after anterior cruciate ligament reconstruction. Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc. 2013.
  • Janssen RPA, Wijk J van der, Fiedler A, Schmidt T, Sala HAGM, Scheffler SU. Remodelling of human hamstring autografts after anterior cruciate ligament reconstruction. Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc. 2011;19(8):1299-306.
  • Jong SN de, Caspel DR van, Haeff MJ van, Saris DB. Functional assessment and muscle strength before and after reconstruction of chronic anterior cruciate ligament lesions. Arthroscopy. 2007;23(1):21-8.
  • Kapreli A, Athanasopoulos S, Gliatis J, Papathanasiou M, Peeters R, Strimpakos N, et al. ACL deficiency causes brain plasticity: a functional MRI study. Am J Sports Med. 2009;37(12):2419-26.
  • Kim KM, Croy T, Hertel J, Saliba S. Effects of neuromuscular electrical stimulation after anterior cruciate ligament reconstruction on quadriceps strength, function, and patient-oriented outcomes: a systematic review. J Orthop Sports Phys Ther. 2010;40(7):383-91.
  • Koga H, Nakamae A, Shima Y, Iwasa J, Myklebust G, Engebretsen L, et al. Mechanisms for noncontact ACL injuries. Knee joint kinematics in 10 injury situations from female handball and basketball. Am J Sports Med. 2010;38(11):2218-25.
  • Krosshaug T, Nakamae A, Boden B, Engebretsen L, Smith G, Slauterback JR, et al. Mechanisms of anterior cruciate ligament injury in basketball: video analysis of 39 cases. Am J Sports Med. 2007;35(3):359-67.
  • Kruse LM, Gray B, Wright RW. Rehabilitation after anterior cruciate ligament reconstruction. A Systematic review. J Bone Joint Surg Am. 2012;94(19):1737-48.
  • Kvist J, Ek A, Sporrstedt K, Good L. Fear of re-injury: a hindrance for returning to sports after anterior cruciate ligament reconstruction. Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc. 2005;13(5):393-7.
  • Laboute E, Savalli L, Puig P, Trouve P, Sabot G, Monnier G, et al. Analysis of return to competition and repeat rupture for 298 anterior cruciate ligament reconstructions with patellar or hamstring tendon autograft in sportspeople. Ann Phys Rehabil Med. 2010;53(10):598-614.
  • Langford JL, Webster KE, Feller JA. A prospective longitudinal study to assess psychological changes following anterior cruciate ligament reconstruction surgery. Br J Sports Med. 2009;43(5):377-81.
  • Liu-Ambrose T, Taunton JE, MacIntyre D, McConkey P, Khan KM. The effects of proprioceptive or strength training on the neuromuscular function of the ACL reconstructed knee: a randomized clinical trial. Scand J Med Sci Sports. 2003;13(2):115-23.
  • Lobb R, Tumilty S, Claydon LS. A review of systematic reviews on anterior cruciate ligament reconstruction. Phys Ther Sport. 2012;13(4):270-8.
  • Maddison R, Prapavessis H, Clatworthy M. Modeling and rehabilitation following anterior cruciate ligament reconstruction. Ann Behav Med. 2006;31(1):89-98.
  • Mascarenhas R, Tranovich MJ, Kropf EJ, Fu FH, Harner CD. Bone-patellar tendon-bone autograft versus hamstring autograft anterior cruciate ligament reconstruction in the young athlete: a retrospective matched analysis with 2-10 year follow-up. Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc. 2012;20(8):1520-7.
  • Mauro CS, Irrgang JJ, Williams BA, Harner CD. Loss of extension following anterior cruciate ligament reconstruction: analysis of incidence and etiology using IKDC criteria. Arthroscopy. 2008;24(2):146-53.
  • McConkey MO, Bonasia DE, Amendola A. Pediatric anterior cruciate ligament reconstruction. Curr Rev Musculoskelet Med. 2011;4(2):37-44.
  • McCullough KA, Phelps KD, Spindler KP, Matava MJ, Dunn WR, Parker RD, et al. Return to high school- and college-level football after anterior cruciate ligament reconstruction: a Multicenter Orthopaedic Outcomes Network (MOON) cohort study. Am J Sports Med. 2012;40(11):2523-9.
  • McHugh MP, Tyler TF, Gleim GW, Nicholas SJ. Preoperative indicators of motion loss and weakness following anterior cruciate ligament reconstruction. J Orthop Sports Phys Ther. 1998;27(6):407-11.
  • Melnyk M, Faist M, Gother M, Claes L, Friemert B. Changes in stretch reflex excitability are related to giving way symptoms in patietns with ACL rupture. J Neurophysiol. 2007;97(1):474-80.
  • Ménétrey J, Duthon VB, Laumonier T, Fritschy D. ‘Biological failure’ of the anterior cruciate ligament graft. Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc. 2008;16(3):224-31.
  • Mesfar W, Shirazi-Adl A. Knee joint biomechanics in open-kinetic-chain flexion exercises. Clin Biomech. 2008;23(4):477-82.
  • Meuffels DE, Diercks RL, Hoogeslag R, Brouwer RW, Janssen RPA, Leenhouts PA, et al. Richtlijn voorste kruisbandletsel Nederlandse Orthopaedische Vereniging. 2019. Beschikbaar via https://richtlijnendatabase.nl/richtlijn/voorste_kruisbandletsel/ startpagina.html. Geraadpleegd op 21 mei 2019.
  • Meuffels DE, Poldervaart MT, Diercks R, Fievex AWFM, Patt TW, Hart C van der, et al. Guideline on anterior cruciate ligament injury. A multidisciplinary review by the Dutch Orthopaedic Association. Acta Orthop. 2012;83(4):379-86.
  • Mikkelsen C, Werner S, Eriksson E. Closed kinetic chain alone compared to combined open and closed kinetic chain exercises for quadriceps strengthening after anterior cruciate ligament reconstruction with respect to return to sports. Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc. 2000;8(6):337-42.
  • Millet PJ, Wickiewicz TL, Warren RF. Motion loss after ligament injuries to the knee. Part II: prevention and treatment. Am J Sports Med. 2001;29(6):822-8.
  • Moksnes H, Engebretsen L, Risberg MA. The current evidence for treatment of ACL injuries in children is low. J Bone Joint Surg Am. 2012;94(12):1112-9.
  • Morgan JA, Dahm D, Levy B, Stuart MJ, MARS study group. Femoral tunnel malposition in ACL revision reconstruction. J Knee Surg. 2012;25(5):361-8.
  • Morrissey MC, Drechsler WI, Morrissey D, Knight PR, Armstrong PW, McAuliffe TB. Effects of distally fixated versus nondistally fixated leg extensor resistance training on knee pain in the early period after anterior cruciate ligament reconstruction. Phys Ther. 2002;82(1):35-43.
  • Moses B, Orchard J, Orchard J. Systematic review: annual incidence of ACL injury and surgery in various populations. Res Sports Med. 2012;20(3-4):157-79.
  • Muneta T, Sekiya I, Ogiuchi T, Yagishita K, Yamamoto H, Shinomiya K. Effects of aggressive early rehabilitation on the outcome of anterior cruciate ligament reconstruction with multi-strand semitendinosus tendon. Int Orthop. 1998;22(6):352-6.
  • Myer GD, Ford KR, Hewett TE. Rationale and clinical techniques for anterior cruciate ligament injury prevention among female athletes. J Athl Train. 2004;39(4):352-64.
  • Myer GD, Sugimoto D, Thomas S, Hewett TE. The influence of age on the effectiveness of neuromuscular training to reduce anterior cruciate ligament injury in female athletes: a meta-analysis. Am J Sports Med. 2013;41(1):203-15.
  • Narducci E, Waltz A, Gorski K, Leppla L, Donaldson M. The clinical utility of functional performance tests within one-year post-ACL reconstruction: a systematic review. Int J Sports Phys Ther. 2011;6(4):333-42.
  • Neeter C, Gustavsson A, Thomeé P, Augustsson J, Thomeé R, Karlsson J. Development of a strength test battery for evaluating leg muscle power after anterior cruciate ligament injury and reconstruction. Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc. 2006;14(6):571-80.
  • Novachech TF. Walking, running, and sprinting: a three-dimensional analysis of kinematics and kinetics. Instr Course Lect. 1995;44:497-506.
  • Novacheck TF. The biomechanics of running. Gait Posture. 1998;7(1):77-95.
  • Noyes FR, Butler DL, Grood ES, Zernicke RF, Hefzy MS. Biomechanical analysis of human ligament grafts used in knee-ligament repairs and reconstructions. J Bone Joint Surg Am. 1984;66(3):344-52.
  • Noyes FR, Mangine RE, Barber SD. The early treatment of motion complications after reconstruction of the anterior cruciate ligament. Clin Orthop Relat Res. 1992(277):217-28.
  • Ntoulia A, Papadopoulou F, Ristanis S, Argyropoulou M, Georgoulis AD. Revascularization process of the bone-patellar tendon-bone autograft evaluated by contrast-enhanced magnetic resonance imaging 6 and 12 months after anterior cruciate ligament reconstruction. Am J Sports Med. 2011;39(7):1478-86.
  • Organization WH. International Classification of Disability, Functioning and Health. Geneve: WHO; 2001.
  • Paterno MV, Rauh MJ, Schmitt LC, Ford KR, Hewett TE. Incidence of contralateral and ipsilateral anterior cruciate ligament (ACL) injury after primary ACL reconstruction and return to sport. Clin J Sport Med. 2012;22(2):116-21.
  • Paterno MV, Schmitt LC, Ford KR, Rauh MJ, Myer GD, Huang B, et al. Biomechanical measures during landing and postural stability predict second anterior cruciate ligament injury after anterior cruciate ligament reconstruction and return to sport. Am J Sports Med. 2010;38(10):1968-78.
  • Paternostro-Sluga T, Fialka C, Alacamliogliu Y, Saradeth T, Fialka-Moser V. Neuromuscular electrical stimulation after anterior cruciate ligament surgery. Clin Orthop Relat Res. 1999(368):166-75.
  • Paulos LE, Rosenberg TD, Drawbert J, Manning J, Abbott P. Infrapatellar contracture syndrome. An unrecognized cause of knee stiffness with patella entrapment and patella infera. Am J Sports Med. 1987;15(4):331-41.
  • Paulos LE, Wnorowski DC, Greenwald AE. Infrapatellar contracture syndrome. Diagnosis, treatment, and long-term followup. Am J Sports Med. 1994;22(4):440-9.
  • Pauzenberger L, Syré S, Schurz M. ‘Ligamentization’ in hamstring tendon grafts after anterior cruciate ligament reconstruction: a systematic review of the literature and a glimpse into the future. Arthroscopy. 2013.
  • Perry MC, Morrissey MC, King JB, Morrissey D, Earnshaw P. Effects of closed versus open kinetic chain knee extensor resistance training on knee laxity and leg function in patients during the 8- to 14-week post-operative period after anterior cruciate ligament reconstruction. Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc. 2005;13(5):357-69.
  • Prodromos CC, Han Y, Rogowski J, Joyce B, Shi K. A meta-analysis of the incidence of anterior cruciate ligament tears as a function of gender, sport, and a knee injury-reduction regimen. Arthroscopy. 2007;23(12):1320-5.
  • Quatman CE, Hewett TE. The anterior cruciate ligament injury controversy: is ‘valgus collapse’ a sex-specific mechanism? Br J Sports Med. 2009;43(5):328-35.
  • Quelard B, Sonnery-Cottet B, Zayni R, Ogassawara R, Prost T, Chambat P. Preoperative factors correlating with prolonged range of motion deficit after anterior cruciate ligament reconstruction. Am J Sports Med. 2010;38(10):2034-9.
  • Raynor MC, Pietrobn R, Guller U, Higgins LD. Cryotherapy after ACL reconstruction: a meta-analysis. J Knee Surg. 2005;18(2):123-9.
  • Renstrom P, Ljungqvist A, Arendt E, Beynnon B, Fukubayashi T, Garrett W, et al. Non-contact ACL injuries in female athletes: an international olympic committee current concepts statement. Br J Sports Med. 2008;42(6):394-412.
  • Risberg MA, Holm I, Myklebust G, Engebretsen L. Neuromuscular training versus strength training during first 6 months after anterior cruciate ligament reconstruction: a randomized clinical trial. Phys Ther. 2007;87(6):737-50.
  • Risberg MA, Holm I. The long-term effect of 2 postoperative rehabilitation programs after anterior cruciate ligament reconstruction: a randomized controlled clinical trial with 2 years follow-up. Am J Sports Med. 2009;37(10):1958-66.
  • Risberg MA, Mørk M, Krogstad Jenssen H, Holm I. Design and implementation of a neuromuscular training program following anterior cruciate ligament reconstruction. J Orthop Sports Phys Ther. 2001;31(11):620-31.
  • Saris DBF, Diercks RL, Meuffels DE, Fievez AWFM, Patt TW, Hart CP van der, et al. Richtlijn voorste kruisbandletsel Nederlandse Orthopaedische Vereniging. 2011. Available from: http://www.kwaliteitskoepel.nl/assets/structured-files/2011/voorste_kruisband.pdf.
  • Scheffler SU, Unterhauser FN, Weiler A. Graft remodeling and ligamentization after anterior cruciate ligament reconstruction. Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc. 2008;16(9):834-42.
  • Shah VM, Andrews JR, Fleisig GS, McMichael CS, Lemak LJ. Return to play after anterior cruciate ligament reconstruction in National Football League athletes. Am J Sports Med. 2010;38(11):2233-9.
  • Shaw T, Williams MT, Chipchase LS. Do early quadriceps exercises affect the outcome of ACL reconstruction? A randomized controlled trial. Australian J Phys. 2005;51(1):9-17.
  • Shelbourne KD, Gray T. Anterior cruciate ligament reconstruction with autogenous patellar tendon graft followed by accelerated rehabilitation. A two- to nine-year followup. Am J Sports Med. 1997;25(6):786-95.
  • Shelbourne KD, Nitz P. Accelerated rehabilitation after anterior cruciate ligament reconstruction. Am J Sports Med. 1990;18(3):292-9.
  • Shelbourne KD, Wilckens JH, Mollabashy A, DeCarlo M. Arthrofibrosis in acute anterior cruciate ligament reconstruction. The effect of timing of reconstruction and rehabilitation. Am J Sports Med. 1991;19(4):332-6.
  • Shultz SJ, Schmitz RJ, Nguyen AD. Research retreat IV: ACL injuries - the gender bias: April 3-5, 2008, Greensboro, NC. J Athl Train. 2008;43(5):530-1.
  • Sturgill LP, Snyder-Mackler L, Manal TJ, Axe MJ. Interrater reliability of a clinical scale to assess knee joint effusion. J Orthop Sports Phys Ther. 2009;39(12):845-9.
  • Swärd P, Kostogiannis I, Roos H. Risk factors for a contralateral anterior cruciate ligament injury. Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc. 2010;18(3):277-91.
  • Swedish ACL register: annual report 2011. Available from: http://www.artroclinic.se/info/rapport2011en.pdf.
  • Thomeé P, Währborg P, Börjesson M, Thomeé R, Eriksson BI, Karlsson J. A new instrument for measuring self-efficacy in patients with an anterior cruciate ligament injury. Scand J Med Sci Sports. 2006;16(3):181-7.
  • Thomeé P, Währborg P, Börjesson M, Thomeé R, Eriksson BI, Karlsson J. Determinants of self-efficacy in the rehabilitation of patients with anterior cruciate ligament injury. J Rehabil Med. 2007;39(6):486-92.
  • Thomeé P, Währborg P, Börjesson M, Thomeé R, Eriksson BI, Karlsson J. Self-efficacy of knee function as a pre-operative predictor of outcome 1 year after anterior cruciate ligament reconstruction. Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc. 2008;16(2):118-27.
  • Thomeé R, Kaplan Y, Kvist J, Myklebust G, Risberg MA, Theisen D. Muscle strength and hop performance criteria prior to return to sports after ACL reconstruction. Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc. 2011;19(11):1798-805.
  • Tsai LC, Powers CM. Increased hip and knee flexion during landing decreases tibiofemoral compressive forces in women who have undergone anterior cruciate ligament reconstruction. Am J Sports Med. 2012;41(2):423-9.
  • Tyler TF, McHugh MP, Gleim GW, Nicholas SJ. The effect of immediate weightbearing after anterior cruciate ligament reconstruction. Clin Orthop Relat Res. 1998(357):141-8.
  • Waterman B, Walker JJ, Swaims C, Shortt M, Todd MS, Machen SM, et al. The efficacy of combined cryotherapy and compression compared with cryotherapy alone following anterior cruciate ligament reconstruction. J Knee Surg. 2012;25(2):155-60.
  • Webster KE, Feller JA, Lambros C. Development and preliminary validation of a scale to measure the psychological impact of returning to sport following anterior cruciate ligament reconstruction surgery. Phys Ther Sport. 2008;9(1):9-15.
  • Wees PJ van der, Hendriks HJM, Heldoorn M, Custers JW, Bie RA de. Methode voor ontwikkeling, implementatie en bijstelling van KNGF-richtlijnen. Methode versie 2.5. Amersfoort / Maastricht, the Netherlands, KNGF: 2007.
  • Whiteley R, Jacobsen P, Prior S, Skazalski C, Otten R, Johnson A. Correlation of isokinetic and novel hand-held dynamometry measures of knee flexion and extension strength testing. J Sci Med Sport. 2012;15(5):444-50.
  • Wilgen CP van, Beetsma AJ, Hamelinck JLC. De Tampa scale for kinesiophobie: een meetinstrument voor evaluatie en bewegingsangst bij patienten met een VKB reconstructie. Sport en Geneeskunde. 2010;43(4):6-13.
  • Williams GN, Chmielweski T, Rudolph KS, Buchanan TS, Snyder-Mackler L. Dynamic knee stability: current theory and implications for clinicians and scientists. J Orthop Sports Phys Ther. 2001;31(10):546-66.
  • Wright RW, Dunn WR, Amendola A, Andrish JT, Bergfeld J, Kaeding CC, et al. Risk of tearing the intact anterior cruciate ligament in the contralateral knee and rupturing the anterior cruciate ligament graft during the first 2 years after anterior cruciate ligament reconstruction. A prospective MOON cohort study. Am J Sports Med. 2007;35(7):1131-4.
  • Wright RW, Magnussen RA, Dunn WR, Spindler KP. Ipsilateral graft and contralateral ACL rupture at five years or more following ACL reconstruction. A systematic review. J Bone Joint Surg Am. 2011;93(12):1159-65.
  • Wright RW, Preston E, Fleming BC, Amendola A, Andrish JT, Bergfeld JA, et al. A systematic review of anterior cruciate ligament reconstruction rehabilitation. Part II: Open versus closed kinetic chain exercises, neuromuscular electrical stimulation, accelerated rehabilitation, and miscellaneous topics. J Knee Surg. 2008;21(3):225-34.
  • Yoo JH, Lim BO, Ha M, Lee SW, Oh SJ, Lee YS, et al. A meta-analysis on the effect of neuromuscular training on the prevention of the anterior cruciate ligament injury in female athletes. Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc. 2010;18(8):824-30.
  • Zazulak BT, Hewett TE, Reeves NP, Goldberg B, Cholewicki J. Deficits in neuromuscular control of the trunk predict knee injiury risk. A prospective biomechanical-epidemiologic study. Am J Sports Med. 2007;35(7):1123-30.
  • Zimny ML. Mechanoreceptors in the human ACL. Anat Rec. 1986;214:204-9. neuromuscular electrical stimulation, accelerated rehabilitation, and miscellaneous topics. J Knee Surg. 2008;21(3):225-34.
  • Yoo JH, Lim BO, Ha M, Lee SW, Oh SJ, Lee YS, et al. A meta-analysis on the effect of neuromuscular training on the prevention of the anterior cruciate ligament injury in female athletes. Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc. 2010;18(8):824-30.
  • Zazulak BT, Hewett TE, Reeves NP, Goldberg B, Cholewicki J. Deficits in neuromuscular control of the trunk predict knee injiury risk. A prospective biomechanical-epidemiologic study. Am J Sports Med. 2007;35(7):1123-30.
  • Zimny ML. Mechanoreceptors in the human ACL. Anat Rec. 1986;214:204-9.