Paramedische richtlijn parkinson met beslisondersteuning

Deze paramedische richtlijn parkinson met beslisondersteuning biedt houvast voor besluitvorming waarbij zorgverleners van diverse disciplines betrokken zijn.

Paramedische richtlijn parkinson met beslisondersteuning