Revalideren met TeleFIT

In april 2021 stond in het ledenmagazine FysioPraxis een artikel over de ervaringen van de ziekenhuisfysiotherapeuten van het Máxima Medisch Centrum in Eindhoven met zorg op afstand.

Tijdens de coronacrisis hebben patiënten en zorgverleners noodgedwongen in korte tijd veel nieuwe ervaringen opgedaan met digitale zorg. Videoconsulten, thuismonitoring en andere initiatieven gericht op zorg op afstand kwamen in sneltreinvaart van de grond. Welke ervaringen hebben ziekenhuisfysiotherapeuten opgedaan met zorg op afstand? Een interview met fysiotherapeut Renaldo Mooi en bewegingsagoog Rob Schepers, werkzaam in het Máxima Medisch Centrum (MMC) in Eindhoven.

Hartpatiënten van het MMC konden sinds de eerste coronagolf vanuit huis revalideren dankzij TeleFIT, een programma ontwikkeld door het Vitaliteitscentrum van het MMC. 

Naar het artikel.