Verstandige keuzes binnen de orthopedie

Behandel goed, opereer als het moet. Eerst alle mogelijke ‘conservatieve’ behandelopties benutten, dan pas opereren. Dat is de rode lijn in de vijf ‘Verstandige Keuzes binnen de orthopedie’ van de Nederlandse Orthopaedische Vereniging (NOV) uit 2015. Bij dit project is het KNGF als supporting partner actief betrokken geweest. ‘Verstandige Keuzes’ zijn evidence based aanbevelingen waarover patiënten en artsen in gesprek kunnen gaan om samen te beslissen over de juiste behandeling. Patiënten denken vaak onterecht dat opereren de beste optie is, terwijl er in veel gevallen betere, patiëntvriendelijkere en tegelijkertijd goedkopere behandelmogelijkheden zijn.

Zo staat er in de nieuwe Verstandige Keuzes van de orthopeden dat heup- en knievervangingen grote ingrepen zijn die gepaard kunnen gaan met complicaties. Het is dus aan te bevelen om altijd eerst een behandeltraject te starten dat bestaat uit bijvoorbeeld pijnstilling, fysiotherapie, of eventueel een afvalprogramma. Dat is beter voor de patiënt, maar scheelt ook onnodig kosten.

Verstandig Kiezen
De ‘Verstandige Keuzes’ zijn hulpmiddelen die door de wetenschappelijke verenigingen van medisch specialisten worden ontwikkeld in het kader van de campagne Verstandig Kiezen. Uitgangspunt van de Verstandige keuzes zijn de richtlijnen die de wetenschappelijke verenigingen ontwikkelen. De campagne Verstandig Kiezen ondersteunt medisch specialisten en hun patiënten bij het maken van gezamenlijke beslissingen over gepast gebruik van zorg. Met gepast gebruik van zorg wordt bedoeld dat de arts samen met de patiënt nog beter kijkt naar wat de beste behandeling is op het beste moment. Verstandig kiezen is een samenhangend geheel van activiteiten dat leidt tot kwaliteitsverbetering en in het verlengde daarvan, tot kostenbesparing. Patiëntenfederatie NPCF en ZonMw zijn partner van de campagne.

Je moet inloggen om deze content te bekijken.