B.5.1 Rapportage

Vanuit ‘NHG-KNGF Informatiestandaard gestructureerde informatie-uitwisseling tussen huisarts en Fysiotherapeut’ zijn afspraken gemaakt over wederzijdse rapportage tussen huisarts en fysiotherapeut. Indien de patiënt hiervoor toestemming geeft, wordt een (kort) eindverslag naar de verwijzer gestuurd. Het eindverslag wordt toegevoegd aan het dossier van de patiënt.

Wanneer de patiënt via DTF bij de fysiotherapeut is gekomen en indien de patiënt hiervoor toestemming geeft, wordt het eindverslag aan de huisarts verstuurd. De fysiotherapeut doet bij een langdurige behandeling minimaal één keer per jaar verslag aan de huisarts of andere verwijzer.
 

De fysiotherapeut draagt er zorg voor dat er geen inlichtingen over de patiënt worden verstrekt, dan wel inzage wordt gegeven aan anderen, zonder toestemming van de patiënt (Buiting, Rijnierse & Stadt, 2010). 

Degenen die rechtstreeks betrokken zijn bij de uitvoering van de behandelingsovereenkomst, degene die als vervanger van de fysiotherapeut optreedt, of ouders/voogd van kinderen onder de 16 jaar zijn hier niet bij inbegrepen (zie art. 457, WGBO).